8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Beyoğlu’nda gece yürüyüşüne yasak kararı mahkemelik oldu. 13. Ağır Ceza Mahkemesi kaymakamlık ve valiliğin yasaklama kararını yerinde buldu. 

CHP Eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yasak kararını istinaf mahkemesine taşıdı. Bölge idare mahkemesi, önceki kararı kaldırdı ve istinaf başvurusunun kabulüne karar verdi.

Yani Beyoğlu, 8 Mart’ta kadınlara yasakalanamaz dendi. Üç üyeden biri karşı oy kullanırken karar oy çokluğuyla alındı. 

"BARIŞÇIL TOPLANTIYI KORUMAK DEVLETİN GÖREVİ"

Bölge idare mahkemesi kararında “Barışçıl toplantı hakkının uygulanmasını kolaylaştırmak ve muhafaza etmek devletin görevidir” denildi. Herhangi bir şekilde toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına müdahale edilebilmesi için nedenlerin açıkça ortaya konması gerektiği belirtildi. 

Mahkeme kararında şu ifadeler kullanıldı: 
“İdarenin Beyoğlu ilçesi sınırlarında toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması vs. etkinlik yapılamayacağına ilişkin bir karar verebilmesi ancak somut ve haklı gerekçelerin varlığına bağlıdır. Kamu düzenini bozacak nitelikte somut bir tehlike veya açık ve yakın bir tehdit oluşturup oluşturmadığı konusu davalı idarece ortaya konulamamaktadır”

TAKSİM YASAKLANABİLİR Mİ?

Valilik yasağında meydana gelebilecek tehlikelerin olduğu, Beyoğlu’nun toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması yapılacak yerlerden biri olmadığı açıklanmıştı.

Fakat mahkeme açıklama için yer belirleme özgürlüğünün kadınlarda olduğunun, idarenin buna saygı duyması gerektiğinin altını çizdi.

“Toplantı ve gösteri yürüyüşünün yapılacağı mekânın seçiminin kural olarak düzenleyicilerin takdirinde olması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

İstinaf, 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yasağı onaylayan kararını, “mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır” diyerek iptal etti.

Her 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Beyoğlu’nda yapılan eylemler için de emsal bir karar verilmiş oldu.