Tarım arazileri ile üzüm bağlarının yoğun olduğu Manisa’da çevrecilerin Jeotermal Enerji Santrallerine (JES) karşı mücadelesi devam ediyor. Manisa’nın çeşitli ilçelerinde yapılmak istenilen JES’lere karşı yürüttükleri hukuksal mücadeleleri kazanan çevreciler, yeni bir zafere daha imza attı.

17 JES KUYUSU İÇİN VERİLEN ‘ÇED’ KARARINI MAHKEYE TAŞIMIŞLARDI

Manisa Valiliği, Sanko Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Salihli ilçesindeki 8 mahalleye yapmak isteği 17 adet JES kuyusu için 28 Aralık 2022 tarihinde ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir’ kararı vermişti. Karara itiraz eden Salihli Çevre Derneği, ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararının iptali için 2023 Ocak ayında Manisa 2. İdare Mahkemesi'ne dava açtı.

Açılan davanın ardından mahkeme tarafından belirlenen bilirkişi heyeti geçtiğimiz Haziran ayı içerisinde JES kuyularının açılmak istenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Bilirkişilerin yaptığı incelemelerde, şirketin ÇED raporunda belirtilen Yılmazlar Mahallesi'ndeki 2 JES kuyusunun yerinin değiştirilerek başka yere taşıdığı ve kuyularla ilgili çalışmaların başladığı ortaya çıkmıştı.MAHKEME ÖNCE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERDİ

Salihli ilçesindeki 8 mahallede açılması hedeflenen 17 adet JES kuyusunun bulunduğu bölgelerde yapılan incelemeler ve mahkemeye sunulan olumsuz görüşlerden sonra Manisa 2. İdare Mahkemesi, 5 Ekim 2023 tarihinde valiliğinin verdiği ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkemenin verdiği kararda JES kuyuları projelerinin mevzuata göre hazırlanmadığı, açılması hedeflenen kuyuların bölgedeki tarım arazilerine, yüzey ve yeraltı sularına zarar vereceği için projede kamu yararının bulunmadığı vurgusu yapıldı.

İKİNCİ GÖRÜLEN DAVADA MAHKEME ‘ÇED’ KARARINI İPTAL ETTİ

Salihli Çevre Derneği ve çevreciler tarafından açılan davanın ikinci duruşması Manisa 2. İdare Mahkemesi tarafından 15 Kasım tarihinde görüldü. Mahkeme, 17 adet JES kuyusu için verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir’ kararını iptal etti.

Mahkemenin verdiği gerekçeli kararda verilen ÇED kararının hukuka aykırı olduğu vurgusu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

“Projenin çevresel etkilerinin ve bu etkilerin en aza indirilmesi konularının jeolojik ve hidrojeolojik yönlerden yeterli değil. Gediz Havzası’nın mevcut durumu nedeniyle bu havzada gerçekleştirilecek jeotermal enerji projelerinin çevre dengesini bozabilir.

Proje dosyasında, alanda yapılması gerekli jeofizik çalışmalar bulunmuyor.  Proje, yeryüzü ve yeraltı suları, bitki örtüsüne, canlılar ve tarım sektörüne potansiyel olumsuz etkilerinin olacağı, mutlak tarım arazisi vasfındaki alanların tarım dışı amaçla kullanılabilmesi için toprak koruma projesinin bulunması gerekli iken proje tanıtım dosyasında bu yönde bir çalışma bulunmuyor.

Planlanan jeotermal kaynak arama sondaj faaliyeti projesi ile ilgili olarak verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

“UMARIM BU KAZANIM SERMAYE ŞİRKETLERİNİ UZAKLAŞTIRIR”

Salihli Çevre Derneği Avukatı Yıldıray Çıvgın, Manisa 2. İdare Mahkemesi’nin verdiği kararın hem ilçe için hem çevre için önemli bir kazanım olduğunu dile getirerek, JES ile ilgili mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı.

Avukat Çıvgın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu davanın kazanılması, hem ilçemizin geleceği açısından hem de müvekkillerimizin haklılığını göstermesi açısında oldukça büyük bir hukuki kazanımdır. Umarım bu dava, bir nebze olsun sermaye şirketlerini ilçemizden uzaklaştırır.

Mahkeme ısrarla JES’leri iptal eden kararlar alsa da, valilik ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararları vermeye devam ediyor. Ancak mücadelemiz devam etmektedir. Hala ilçemize yeni JES kuyuları açılmak isteniyor. Ancak hem derneğimiz olarak hem çevreciler olarak biz buna müsaade etmeyeceğiz”