2011 yılından beri Türkiye’nin gündeminde olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çılgın projesi Kanal İstanbul’a karşı başlatılan hukuk mücadelesinde yeni bir karar çıktı. TEMA Vakfı’nın Kanal İstanbul için 2021 yılında yapılan plan değişikliğine karşı açtığı dava, idare mahkemesi tarafından reddedildi.

YERLEŞİM KUZEYE YÖNELDİ

TEMA Vakfı’ndan yapılan açıklamada dava sürecinde hazırlanan bilirkişi raporlarına dikkat çekilerek şöyle denildi:

- Raporlarda; orman, tarım, mera ve içme suyu havzalarına girmek pahasına, yerleşim yerlerinin kuzeye yönlendirildiği tespit edildi ve şehircilik esaslarına aykırı olduğu bildirildi. Bu tespit ve uyarılara rağmen İstanbul İdare Mahkemesi son kararında; bilirkişi raporunu, uzman görüşlerini ve bilimsel çalışmaları dikkate almayarak davanın reddine karar verdi.

Vakıf karar vericilere çağrı yaparak “Bilimin yol göstericiliğini ve hukukun üstünlüğünü göz önüne alarak kamu yararına karar almaya ve İstanbul'un kalan son doğal alanlarını korumaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi. 

20 DAVA AÇILDI

Yerel seçim sürecinde AKP’nin adını anmadığı Kanal İstanbul’un bugüne dek ihalesi bile yapılamadı ancak çevresindeki verimli tarım arazileri imara açılarak betonlaşmaya başladı.

Kanal İstanbul projesine karşı İstanbul’da yaşayanlar başta olmak üzere ülkenin dört bir tarafından yüzlerce yurttaş, İBB, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler tarafından 2020 yılında çıkan “ÇED olumlu” kararının iptali istemiyle 20 ayrı dava açıldı. Kanal İstanbul’un imar planlarının iptali için de TMMOB’a bağlı odalar ve WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) tarafından açılan 10’dan fazla dava bulunuyor.