Manastırın kesin yapım tarihi bilinmemekle birlikte iç narteksinin duvarlarındaki isim ve tarih içeren oyma yazılardan 1870 – 1877 yıllarında onarım geçirdiği anlaşıldığından dolayı 1855 yılından önce inşa edildiği düşünülüyor. [caption id="attachment_5600983" align="aligncenter" width="880"] Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos[/caption] Manastır; içine kilisenin oyulduğu monolitik kaya kütlesi –peribacası- ile avlu ve bahçe içinde bulunan mekanlardan oluşuyor. [caption id="attachment_5600984" align="aligncenter" width="880"] Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos[/caption] Aziz Nikola'ya, iç içe iki yuvarlak kemerli, bezemeli bir kapıdan bahçe bölümüne giriliyor. [caption id="attachment_5600985" align="aligncenter" width="880"] Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos[/caption] Yuvarlak kapı kemerinin alnında Grek harfleri ile ; “Oayios Nikolaos” (Aya Nikola) yazısı yer alıyor. [caption id="attachment_5600986" align="aligncenter" width="880"] Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos[/caption] Kilise ve avlunun güney batısında kilisenin mutfağı olarak kullanıldığı bilinen değişik kotlarda odaların oyulduğu bir peribacası bulunuyor. [caption id="attachment_5600987" align="aligncenter" width="880"] Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos[/caption] Avlu üst kotunda 41 adet mezarın bulunduğu kilisenin mezarlığıyla karşılaşıyorsunuz. Mezar taşlarının bir kısmının kırılmış olmasından, mezarların zaman içinde yağmalanmış olduğu sonucu çıkıyor. [caption id="attachment_5600988" align="aligncenter" width="880"] Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos[/caption] Avludaki iki kotu ayıran set duvarındaki sarmaşıklara eski Rum geleneklerinin devamı olarak yerli halk tarafından dilek çaputları bağlanıyor. [caption id="attachment_5600989" align="aligncenter" width="880"] Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos[/caption] Oldukça düzgün bir kaya yontma işçiliği ile yapılan manastırın iç mekanları günümüze kadar bu özelliğini korumuş. Yapıda kaya oyma tekniği dışında kagir yapı malzemesi olarak; litik ve bazatik tüf yapı taşları kullanılmış. [caption id="attachment_5600990" align="aligncenter" width="880"] Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos[/caption] Yapının iç mekan kapı-pencere doğramalarında ahşap yapı malzemesinin bir çok Ortadoks-Rum kiliselerinde görüldüğü gibi yoğun biçimde kullanıldığı anlaşılmakta. [caption id="attachment_5600991" align="aligncenter" width="880"] Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos[/caption] Ancak bu malzemelerin doğal tahribatlar ve yağmalamalar sonucu günümüze ulaşan örneği olmamış.