-Yaşam güneşi, sağlıktır.-

Günümüzün olanakları ortam karanlığı yaşatmasa da asıl karanlık duygu ve düşünce üzüntüleridir. Çevremizde izlediğimiz olumsuzluklar, karşılaştığımız çarpıklıklar, saptadığımız yanlışlıklar ve yanılgılar aydınlığımızın ve mutluluğumuzun kara bulutlarıdır.

İç aydınlığı yaşam kaynağı ve varlık gücüdür. Sağlık sorunlarıyla ülke sorunları ortamı gölgeleyen kara bulutlardır. Bunlara karşı yaşam ve sorumluluk bilinci önemli bir kişilik değeridir. Siyasal çarpıklıklar, olumsuzluklar, yetkililerin sorumsuzluk ve anlayışsızlıkla yetenek ve ahlak düşüklükleri beklentileri ve özlemleri karşılamanın başlıca engelleridir. İnsanlar için yaşama tutkusu en önemli kaynak ve dayanaktır. Duygu ve düşünce berraklığı, insanın kendisi ve çevresi için büyük bir güvencedir. Ne var ki kimi kalkışmalar, düşünmeden girişilen yapılanmalar ve katılınan olaylar, oluşmalar yaşam karanlığına yol açmaktadır. Genelde “yazgı” sözüyle açıklanıp anlatılmaya çalışan yaşam aşamaları ve olaylar gerçekte insanların kendi açılımlarıyla tutum-davranışlarındaki çelişkiler, düşünmeden kalkışılan girişimlerdir. Gerçekte kendi dünyasının, kendi geleceğinin sorumlusu insanlardır. Duygusal ağırlıklar ve öngörülmemiş atılımlar insanların kendilerine engelleridir.

Ortam ve koşullar, günlerin ve yarınların kaynağı, dayanağıdır. Düşünülmeden, gözetilmeden girişim ve kalkışma olumsuz sonuçlarla üzüntü verip pişmanlık duyurabilir. Bu duruma düşmemek için düşün gücünü gerçek bir dayanak olarak kullanmak gerekir. Yaşam karanlığı, büyük bir sağlık özrü ve engeli olduğu gibi yarınlara ilişkin en büyük yitiktir. Ne var ki “yanılgı” dediğimiz tutum ve davranış özensizliği üzücü sonuçlara neden olmaktadır. İnsanlar, kendi aydınlık ve karanlığının kaynağı ve sorumlusudur. Her canlı kendi dünyasının güneşidir.