Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin davanın Suudi Arabistan’a devredilmesinin ardından Nişanlısı Hatice Cengiz, avukatı Gökmen Başpınar aracılığıyla, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Genel Müdürlüğü aleyhine İdare Mahkemesi’ne kararın iptali için dilekçe verdi.

Cinayetin Türkiye’de işlendiğinin belirtildiği dilekçede, soruşturma ve yargılama yetkisi Türk yargı makamlarına ait olduğu, yargılamanın devrine karar verilmesinin Türkiye’nin egemenlik haklarını zedeleyeceği, İdari işlemlerde maksadın daima kamu yararı olduğu, ancak bahse konu işlemin açıkça kamu yararına aykırılık teşkil ettiği ve bu nedenle davalı idarece verilen idari işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi gerektiği yönünde beyan verildi.

Dilekçede, Adalet Bakanlığı’nın mahkemeye gönderdiği olur yazısına yer verilerek,

“Bakanlık tarafından da atıf yapıldığı şekilde idari işlemin dayanağını oluşturan 6706 sayılı Cezai Konularda Uluslar arası Adli İş Birliği Kanunu’nun ‘Soruşturmanın veya Kovuşturmanın Yabacı Devlete Devredilmesi’ başlıklı 24’ncü madde gereği, kovuşturmanın yabancı devlete devredilmesi talebinde bulunan İstanbul 11’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin bu karara uymak yükümlülüğünün bulunduğu idari işlemin icra edilebilir nitelik taşıdığı şüpheye mahal vermeyecek derecede ortadadır.

Kaldı ki; devir hakkında merkezi makamların kararlarının salt görüş çerçevesinde değerlendirilemeyeceği, devir talep eden adli mercilerin karara karşı çıkma veyahut karar aleyhine hareket edemeyeceği şüphesizdir.

Bu noktada tarafımızca iptale konu edilen işlemin, İdare’nin tek yanlı iradesiyle vuku bulan kesin ve yürütülebilir bir işlem olduğu, başkaca bir idari makamın onay ve iznine da tabi olmaksızın doğrudan uygulanabilir nitelik taşıdığı ve hukuk düzeninde değişiklik yapacağı açıktır” denildi.

Dava ile ilgili kararı, Ankara 14’ncü İdare Mahkemesi değerlendirecek.

[old_news_related_template title="Cemal Kaşıkçı dosyası kapandı" desc="2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğunda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında yeni gelişme... Savcının talebi, Adalet Bakanlığı'nın olumlu görüşü sonrası cinayet davası dosyası Suudi Arabistan'a devredildi. " image="https://sozcuo01.sozcucdn.com/wp-content/uploads/2022/04/07/iecrop/kasikci-j99t_cover_16_9_1649316659.jpg" link="https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/son-dakika-cemal-kasikci-dosyasi-kapandi-7059273/"]

[old_news_related_template title="Cemal Kaşıkçı soruşturması için Cumhurbaşkanı Erdoğan neler söylemişti?" desc="Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin dava Suudi Arabistan'a devredildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018'de 'Biz, sınırlarımız içinde işlenen bu cinayeti elbette tüm boyutlarıyla araştıracak, soruşturacak ve gereğini yerine getireceğiz' demişti. Yargılamanın İstanbul'da yapılmasını isteyen Erdoğan, 'Hiç kimse tüm sorular cevaplanmadan meselenin üzerinin kapatılacağını aklından dahi geçirmesin' ifadelerini kullanmıştı." image="https://sozcuo01.sozcucdn.com/wp-content/uploads/2022/04/07/iecrop/resimid_199888271_19988827_16_9_1649323553.jpg" link="https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/cemal-kasikci-sorusturmasi-icin-cumhurbaskani-erdogan-neler-soylemisti-7059720/"]

[old_news_related_template title="Cemal Kaşıkçı soruşturması için Cumhurbaşkanı Erdoğan neler söylemişti?" desc="Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin dava Suudi Arabistan'a devredildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018'de 'Biz, sınırlarımız içinde işlenen bu cinayeti elbette tüm boyutlarıyla araştıracak, soruşturacak ve gereğini yerine getireceğiz' demişti. Yargılamanın İstanbul'da yapılmasını isteyen Erdoğan, 'Hiç kimse tüm sorular cevaplanmadan meselenin üzerinin kapatılacağını aklından dahi geçirmesin' ifadelerini kullanmıştı." image="https://sozcuo01.sozcucdn.com/wp-content/uploads/2022/04/07/iecrop/resimid_199888271_19988827_16_9_1649323553.jpg" link="https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/cemal-kasikci-sorusturmasi-icin-cumhurbaskani-erdogan-neler-soylemisti-7059720/"]