Demirören Grubu’nun kredi borcuna karşılık Ziraat Bankası’na devredildikten sonra afet riski altındaki yapıların dönüştürülmesi için rezerv yapı ilan edilen ve Emlak Konut GYO’nun lüks villa inşaatlarına başladığı Eyüpsultan’daki Kemer Country’nin deprem toplanma alanı da olan yeşil golf sahalarının imar planları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İBB’nin ve TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın ayrı ayrı açtığı davalarda imar planları için yüksek yargıdan iptal kararlarının gelmesinin ardından Kemerköy sakinlerinden 7 vatandaşın, tapularında “yeşil alan şerhi” olduğu gerekçesiyle açtığı davada da karar çıktı.

12. İdare Mahkemesi’nin baktığı davada bakanlığın plan yapma yetkisinin iptali istenmişti. Ziraat Bankası ve Emlak Konut’un müdahil olduğu davada atanan bilirkişi 24 ihlal belirledi. Mahkeme, bilirkişi raporu doğrultusunda bakanlığın plan yetkisini iptal etti.

“ÇEVRE DÜZENİ PLANI İLE ÇELİŞİYOR”

Kararda, söz konusu rezerv yapı alanı kararının “gelir yaratmak” amacıyla mı yoksa “kentsel dönüşüm aşamasında rezerv yapı alanı” olarak kullanılmasının mı hedeflendiği ile ilgili herhangi bir açıklamaya rastlanılamadığı belirtildi.

Planın, İstanbul Çevre Düzeni Planı politikaları ve öngördüğü doğu batı aksında gelişen ve kuzeye gelişimin sınırlandırılması yönündeki kent makro formu kararı ile çeliştiği vurgulandı.

Alanındaki ekolojik koridorların davaya konu planlar ile sürekliliğinin kesintiye uğrayacağının altı çizilerek alanda taşkına maruz bölge bulunmasına rağmen imar planlarında gösterilmediği kaydedildi.

“DEPREM TOPLANMA ALANI KORUNMALI”

Davaya konu planlama alanının aynı zamanda afet sonrası acil toplanma alanı olduğu, olası bir afet durumunda halkın toplanacağı bu alanların korunması gerektiği de belirtildi.

“YAPI VE NÜFUS YOĞUNLUĞU ARTAR”

“Özel Spor Alanı” kullanımlarının yerine yaklaşık 35.8 hektarlık bir alanda 2 bin 963 kişi ilave nüfus getirmesinin yörenin mevcut alt yapılarına getireceği ilave yüklerin, çevresel sürdürülebilirlik açısından olumsuzluklara neden olacağı ifade edildi.

Alanı konut ve ticaret alanı olarak düzenlenmesinin yapı ve nüfus yoğunluğunu arttıracağı,  ekolojik ve doğal dengenin olumsuz etkileneceği vurgulandı.

Kararda, alandaki su kemerinin kültür varlığı özelliği taşımasına rağmen koruma kurulundan görüş alınmadığı da belirtildi.

Alandaki dere yatağının yerleşime açılmasının da sel ve deprem açısından risk yarattığı ifade edildi.“EKOLOJİK FAYDALAR KAYBEDİLİR”

Golf sahalarının bulundukları yörelerde karbon tutma, yağmur suyu tutarak yeraltı suyunu besleme, besin tutma ve tozlaşma hizmetleri gibi faydalar sağladığı ve imar planı ile bu faydaların kaybedileceğine dikkat çekilerek “Yeşil alanların sağladığı ekosistem hizmetlerinin kentsel soğutma (kentsel ısı adasının sıcaklığının düşürülmesi), yüzeysel akış sırasında besin maddelerinin (azot ve fosfor) tutulması ve tozlaşma ortamı sağlaması açısından kritik olduğu, golf sahalarının kaldırıldığı alanda ve yakın çevresindeki yerleşimde sıcaklıklıların artış gösterebileceği” tespiti yapıldı.

“HASSAS BİR DOĞAL ALAN”

Planlama alanı konum itibariyle ekolojik özellikler bakımından farklı ekosistemlere sahip hassas bir doğal alan olduğu, bölgedeki doğal sistemlerin bir bütün olarak ele alınması gerektiği belirtildi.

Dava konusu alandaki mevcut yapılaşma alanlarının arttırılmaması ve mevcut yeşil örtünün mümkün olabildiğince korunmasının gerekliliğine işaret edilerek dava konusu plan değişikliğiyle yapılaşmaya açılmasının nesnel bir gerekçeye dayanmadığı kaydedildi.

MEDENİ KANUNA AYKIRI BULUNDU

Planın tapu sahiplerinin yeşil alan üzerindeki irtifak (kullanım) hakkının sona ermediği bu nedenle ilgili parsellere yapılaşma hakkı önerilmesinin Türk Medeni Kanununa aykırılık ortaya çıkardığı da vurgulandı.

“KAÇAK İNŞAATLARI DURDURUN”

Kararı değerlendiren Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi Sözcüsü Gülseren Onanç “Kemerköy’de yaşanan süreç nereden bakılırsa bakılsın tam bir hukuksuzluklar zinciridir. Doğanın, insanın, kentin ve ihtiyaçlarının yok sayıldığı rant odaklı bir anlayışın betonla vücut bulmuş halinin inşaasıdır.  Hayata geçirilen bu yanlışlıklar ve hukuksuzluklar silsilesi zamanla yok olmayacak. Aksine devam ettiği surette oluşturacağı etkilerle çevresel felaketlere de yol açma potansiyeli taşıyor. Ziraat Bankası ve Emlak GYO’yu mahkeme kararlarına uymaya, Eyüpsultan Belediyesi Başkanı Deniz Köken’i de görevinin gereğini yaparak kaçak konumdaki bu inşaatları derhal durdurmaya davet ediyoruz” dedi.