Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğü tarafından, Eskişehir’de 18 kızıl geyiğin vurulması için 20 Temmuz 2020 tarihinde ihale düzenlenmiş ve 18 kızıl geyiğin 513 bin TL muhammen bedelle vurulması için yapılacak  ihaleye hayvanseverler başta olmak üzere birçok kesimden tepki yağmıştı. Aynı zamanda avukat olan Eskişehir Hayvanları Koruma Dernek Başkanı Gülçin Yapıcı ve Eskişehir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Av. Ahmet Seyhan yürütmenin durdurulması amacıyla Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’ne dava açmıştı. Mahkeme ise yürütmenin durdurulmasına karar vermişti. Hayvanların av sporu amacıyla da olsa vurulmasına tepki gösteren binlerce kişi sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirmişlerdi. YEREL MAHKEME İHALENİN İPTALİNE KARAR VERMİŞTİ Eskişehir Hayvanları Koruma Dernek Başkanı Av. Gülçin Yapıcı ve Eskişehir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Av. Ahmet Seyhan tarafından açılan ve avukat Merve Şahin tarafından takip edilen dava Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, birden fazla avlak için müşterek ihaleye çıkılmasının kararlaştırıldığı, ancak hangi avlakta kaç tane kotanın avlattırılacağı yönünde bir açıklama yer almaması, ihale şartnamesinde açıklık ilkesi yönüyle uyarlık bulunmaması, Eskişehir ili sınırları içinde farklı devlet avlaklarında bulunan kızıl geyik popülasyonunun özellikleri ile popülasyonun devamı için avlattırılmasının gerekliliğine yönelik yeterli düzeyde somut ve teknik veri bulunmaksızın işlem tesisi cihetine gidildiği, av turizminin kızıl geyik faunasının korunmasına olumlu ve olumsuz etkilerinin somut şekilde ortaya konulmadığını öne sürerek kızıl geyik popülasyonunun devamı için ihalenin iptaline karar vermişti. TEMYİZE BAŞVURDULAR Eskişehir 1.İdare Mahkemesi’nin ihalenin iptali kararı sonrası, Tarım ve Orman Bakanlığı avukatları kararı temyiz etti. Danıştay 13'üncü Dairesi'nde görülen davada da temyiz isteminin reddine karar verilirken yerel mahkemenin verdiği karar onandı. EMSAL OLMASINI UMUYORUZ 18 kızıl geyiğin avlattırılma ihalesinin iptal edilmesi başta hayvanseverler olmak üzere birçok kesim tarafından sevinçle karşılandı. Hayvanseverler verilen kararın diğer illere ve avlattırılacak hayvan ihalelerinin iptali için de emsal teşkil edeceğini öne sürdüler. Eskişehir Hayvanları Koruma Dernek Başkanı Gülçin Yapıcı da kararı sosyal medya hesabından paylaşarak kararın emsal teşkil edeceğini duyurdu. Yapıcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "18 kızıl geyik ihalesinin davalı idarece temyizi istenmişse de karar lehimize onanmış olup, yürütme daha önce durdurulduğu için ayrıca hüküm verilmemiştir. Emsal olması dileğiyle tebligatımız gelmiştir. Hem şahsım hem de Eskisehir Hayvanları Koruma Derneği olarak gururlu, mutluyum. Tüm Eskişehir ve Türkiye'ye örnek olması dileğiyle"