Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası deposundaki 2 binden fazla çadırı bölgeye yollamak yerine bekleten ve sonra bunları AHBAP Derneğine satan Kızılay’a yönelik eleştiriler sürüyor.

Euronews'te yer alan habere göre Kızılay’ın hesaplarını inceleyen bağımsız denetim firması ise kuruma ‘sınırlı olumlu görüş’ notu verdi. Grant Thornton firması ‘sınırlı olumlu görüş’ notunun dayanaklarını ve eksiklikleri teker teker Türkiye Kızılay Derneğine bildirdi. Peki, Kızılay’ın hesaplarında hangi eksiklikler tespit edildi?

KİRA GELİRLERİ

14 Nisan 2022 tarihli bağımsız denetim raporu, 2020 ve 2021 yılını inceliyor. Rapor; 2021 yılı hasılatı 8 milyar lirayı aşan bunun önemli kısmını bağışlardan karşılayan Kızılay’ın bazı konularda uluslararası standartları uygulamadığına işaret ediyor.

‘Sınırlı olumlu görüş’ün en önemli sebeplerinden birisi Kızılay ile Şube Başkanlıkları arasındaki mali ilişkiler. Buna göre 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle net defter değerleri toplamı 1 milyar 535 milyon olan arsa ve binaların kiraya verilmesi işlemleri Şube Başkanlıklarına devredilmiş durumda.

Yönetmelikler gereği Şube Başkanlıkları bu arsa ve binalardan elde ettiği kira gelirlerinin bir bölümünü Dernek’e aktarması gerekiyor. Ancak bu kira gelirleri denetim prosedürleri ile doğrulanamadı. Bu yüzden 31 Aralık 2021 itibariyle Şube Başkanlıklarından elde edilen 55,3 milyon lira kira gelirine ilişkin bağımsız denetim firması bir görüş oluşturamadı.

ŞUBELERİN HESAP BAKİYELERİ DOĞRULANAMADI

Rapordaki en önemli bulgulardan birisi de “Dernek’in Şube Başkanlıkları ile olan işlem ve cari hesap bakiyelerinin doğrulanamaması” oldu. Hesapların işleyişi ve doğası sebebiyle Şube Başkanlıkları ile olan kira gelirleri dışındaki kar veya zarar tablosunda yer alan işlemler de raporda sunulamadı. Bu nedenle denetçi bu konuda bir görüş oluşturamadı.

Dernek’in özkaynaktan pay alma yöntemi ile değerlenen yatırım olarak muhasebeleştirdiği Emek İnşaat’a ait Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanmış finansal tablolar da bulunamadı. Bağımsız denetçi bundan dolayı yatırım sunulan 1 milyon 750 bin bakiyeye ait görüş oluşturamadı.

DEĞERLEMEDE SORUN

Bağımsız denetim firması Kızılay’ın sahip olduğu arsa ve binaların değerlemesinde de sorun buldu. Kızılay’ın sunduğu finansal tablolarda “Maddi Duran Varlıklar” ve “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” içerisinde raporlanan arsa ve binaların değeri 31 Aralık 2021 itibariyle 2 milyar 672 milyar lira olarak gösterildi. Ancak rapora göre Kızılay Uluslararası Muhasebe Standardı’nın gerektirdiği şekilde tüm gayrimenkulleri için bir değerleme çalışması yapmadı.

NE ANLAMA GELİYOR?

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun paylaştığı Türkiye Denetim Standartlarına göre denetçiler şu durumlarda sınırlı olumlu görüş veriyor:

· Yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmiş olan denetçi, yanlışlıkların tek başına veya toplu olarak önemli olduğu ancak finansal tablolarda yaygın olmadığı sonucuna varırsa veya

· Görüşüne dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edememekle birlikte -varsa- tespit edilmemiş yanlışlıkların finansal tablolar üzerindeki muhtemel etkilerinin önemli olabileceği ancak yaygın olmayabileceği sonucuna varırsa