Bu kapsamda konutların güvenilirliğini artırmak amacıyla 5 yıl önce yürürlüğe giren Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği de korozyonun önüne geçmek için su yalıtımı zorunlu hale getirildi. Ancak yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren inşa edilen konutların çoğunda ısı yalıtımı bulunmadığı ortaya çıktı.

YAPI ÇÖKEBİLİR

Korozyonun etkileri konusunda bilgiler veren Isı Su ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Başkanı Emrullah Eruslu, “Araştırmalara göre; suya maruz kalan bir donatının, 5 yılın sonunda taşıma kapasitesinin yüzde 50’sini, 15 yılın sonunda yüzde 90’ını, 24 yılın sonunda ise tamamını kaybettiğini ortaya koyuyor. Yani herhangi bir deprem ya da dış etken olmadan bile sadece donatı korozyonu ile bir yapının çökmesi söz konusu. Marmara Depremi sonrasında yapılan incelemelerle, yüzde 79’u hasarlı bulunan 55 bin 651 konut ve işyerinin yüzde 64’ünde korozyon tespit edilmişti. Korozyon, işte bu kadar kritik bir konu” dedi.

Yapı stokunun yüzde 2’sini oluşturuyor


Binaların deprem gibi yıkıcı etkenler karşısında ayakta kalabilmesi için hayati öneme sahip olan Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği, 1 Haziran 2018’de yürürlüğe girdi. Söz konusu tarihten sonra inşa edilen ve zorunlu olarak su yalıtımı yapılan bina sayısının toplam yapı stokunun sadece yüzde 1.5-2’sini oluşturduğu belirtiliyor. Bu bağlamda rakamlar da güvenli konut sayısı ile ilgili sorunu gözler önüne seriyor.