İyidere Lojistik Limanı'nın yapımında kullanılacak malzemenin elde edilmesi için Cengiz İnşaat tarafından İkizdere'nin İşkencedere Vadisi'ne yapımı devam eden taş ocağında çalışmalar devam ederken, yöre halkının 17 Mart 2021 tarihinde açtığı ÇED iptal davasının ilk duruşması 15 gün önce Rize İdare Mahkemesi'nde yapıldı.

Mahkeme, yöre halkı ile bakanlık ve şirket avukatları dinledikten sonra 15 gün sonra kararını açıklayacağını belirtti. Kararı açıklayan mahkeme dünyada koruma altına alınan 200 vadiden biri olan İşkencedere Vadisi'ne taş ocağı yapılmasında hiçbir sakınca görmedi. Davanın avukatı Yakup Okumuşoğlu, "Hukuku alt üst eden böyle bir yargı kararı ve böyle bir mahkeme hayatımda görmedim" diyerek tepki gösterdi.ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN ÇALIŞILMASINA ÖZEN GÖSTERİLECEK

Hazırlanan bilirkişi raporunu dikkate alarak karar veren İdare Mahkemesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketin sunduğu ek rapordaki değerlendirmelere itibar edilebileceği sonucuna varıldığı; projede nakliye yolu olarak 550 metre mesafedeki orman vasfındaki yeni açılacak yolun açılması sırasında, ağaç kesimi sonrasında ekskavatör ile zemin düzleme çalışması yapılması esnasında dere yataklarına ve diğer alanlara zarar verilmeden çalışma yapılmasına özen gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Hiçbir şekilde dere yatağına ve en az 20 metrelik kıyı kesimlerindeki riparian alanlara taş gelmeyecek şekilde bir işletim gerçekleştirilmesi, patlatma planlarının dere yatağını etkilemeyecek şekilde yapılması, oluşan hafriyatın dere yatakları yakın kesimlerine dökülmemesi taahhütlerine uyulmasının ve ilgili kurum ve kuruluşlarca da izleme, denetleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin gerekli ve önemli olduğu ifade edilmiştir."

PATLATMALAR YERLEŞİM YERLERİNİ ETKİLEMEYECEK

Rize İdare Mahkemesi, dava dosyasındaki bilgi ve belgeler ile bilirkişilerce hazırlanan raporların birlikte değerlendirildiğini vurgulayarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Tarım arazileri, su kaynakları, orman alanları, yerleşim yerleri, bitki örtüsü ve doğal yaşam açısından çevre üzerinde meydana gelebilecek olumsuz etkilerin dosyaya sonradan sunulan bilgi ve belgeler ile proje tanıtım dosyasında alınacak önlemler sonucunda bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeyde olduğu, proje kapsamının asgari gereklilikleri taşıdığı, projenin etki alanı içerisinde korunacak nitelikte alanların bulunmadığı, patlatma faaliyetlerinin en yakın yerleşim yerlerine ve karayollarına olumsuz etkilerinin olmayacağı, içme ve kullanma sularının etkilenmeyeceği, toz, gürültü, yüzeysel sular başta alınması planlanan tedbirlerin bilimsel metotlar açısından yeterli özellikler taşıdığı anlaşılmakla, Rize ili, İkizdere ilçesi, Cevizlik ve Gürdere Köyü mevkiinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı XI. Bölge Müdürlüğü tarafından işletilmek istenilen, Cevizlik Bazalt Ocağı Projesi ile ilgili olarak tesis edilen ÇED gerekli değildir kararında hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, karar verilmiştir.""BÖYLE BİR YARGILAMA GÖRMEDİM"

Mahkemenin verdiği kararı eleştiren davanın avukatlarından Yakup Okumuşoğlu, "Ben hayatımda hukuku alt üst eden böyle bir yargı kararı ve böyle bir mahkeme görmedim. Bilirkişiler ilk raporda ne söylemişlerse ikinci raporda tersi söylendi. Birinci rapordan sonra mahkeme Cengiz inşaat ve bakanlıktan ek rapor istiyor, bilirkişiler de daha önce ne söylediyseler bu kez tersini söylüyorlar. On beş gün içerisinde Danıştay’a başvuracağız, ardından süreci gözleyip gerekirse uluslararası mahkemelere kadar gideceğiz" diye konuştu. Bölge halkı ise mahkeme kararına tepki göstererek, mücadelelerine devam edeceklerini dile getirdi.

[old_news_related_template title="İşkencedere'de patlamalar başladı, dereler çamur akıyor" desc="Rize'nin İkizdere ilçesi İşkencedere Vadisi’nde Cengiz Holding tarafından yapımı devam eden taş ocağına karşı, bölge halkının başlattığı eylem 109 gündür devam ediyor. Taş ocağı çalışmasının vadiye verdiği zarar gün geçtikçe artarken, şirket kayaları patlayıcı madde ile patlatmaya başladı. Köylülerin evlerinde kullandıkları kaynak sular kayboldu. " image="https://sozcuo01.sozcucdn.com/wp-content/uploads/2021/08/08/iecrop/28de783d-cb51-4ddc-a23e-648dc3607d16_16_9_1628403527.jpg" link="https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/iskencederede-patlamalar-basladi-dereler-camur-akiyor-6581705/"]