10 Şubat’ta Kova burcunda Uranüs ile dik açıda gerçekle-şen yeniayın etkilerini giderek daha belirgin bir şekilde hisse-deceğimiz bir haftaya giriyoruz. Güneş, Merkür ve Plüton hali hazırda Kova burcunda seyrediyor. Önümüzdeki hafta Mars ve Venüs de Kova burcuna geçiyor. Peki bu gezegen toplaşması bize neler söylüyor? Entelektüel ve zihinsel konular açısından hayli aktif bir süreçteyiz. Fikirler, düşünceler havada uçuşuyor. Yaratıcı ve yeni pro-jelerin zihnimizde parlayacağı önümüzdeki hafta gökyüzünün nimetlerinden faydalanabiliriz! Aklımıza düşenleri bir kenara yazabilir, etrafımızdaki kişilerle paylaşabiliriz.

Venüs ve Neptün arasındaki uyumlu açının etkisiyle, artistik ve sanatsal konular açısından yaratıcı ve güzel bir ilham akışı da devrede olacak. Bir şeyleri güzelleştirmek, dekore etmek gibi işler açısından verimli olan bu zaman dilimini değerlendirebiliriz.

Haftanın ilk yarısı ilişkiler açısından daha verimli gözüküyor. Malum, ilişkiler fedakarlık ister. Biraz benden, biraz senden diyerek ilişkimizi dengede götürebiliriz.

Haftanın ikinci yarısı ise sert geçe-cek gibi gözüküyor. Özel ilişkiler açısından zorlu, toplumsal olaylara ve tepkile-re açık, bağımsız-laşma arzusunun tırmandığı bir zaman dilimin-de olacağız. Demokrasi, kişisel haklar ve özgürlükler konusunda talepler artabilir. Politik alanda çalkantılar görülebilir. Şaşırtıcı açıklamalarla karşılaşabi-lir, şok edici şeyler öğrenebiliriz. Devrim niteliğinde gelişmelere şahit olabiliriz. İçinde bulunduğumuz günlerde Covid-19’u tekrar hızlandığı yönünde haberler alıyoruz.

Önümüzdeki sürece dikkat çekmekte fayda görüyorum.

Sevgililer Gününde Gökyüzü

Romantik geçmesi beklenen, belki de bazı kişilerin flört, evlilik ilanı yapmaya hazırlandığı böylesi Sevgililer Günü’nde sert etkileri barındıran Mars-Plüton kavuşumu var ve o günün gezegen açıları hayli stresli gözüküyor. Mantık ve sağduyu ortaya koyarak zorlu enerji atmosferinin üzerine çıkabiliriz. Sevdiğimiz kişiyle bir araya gelmek açısından geç akşam saatlerini beklemeyi tercih edebiliriz. Geç saatlerde enerji daha olgun ve aklı başında akmaya başlıyor. AKLINIZDA BULUNSUN!

Kırmızı Başlıklı Kız ve Yaşlı Kurt

17 Şubat Cumartesi günü Kova burcunun ilk derecesinde gerçekleşecek Venüs-Plüton kavuşumunu kırmızı başlıklı kız hikayesindeki genç kız ve kurda benzetebiliriz. Venüs genç kızların göstergesidir. Plüton da Hades’i temsil eder. Hades’i burada genç kızı tuzağına düşürmeye çalışan yaşlı kurda benzetirsek, hikayenin bundan sonraki kısmının nereye varacağını tahmin edebiliriz.

Kısacası, özel ilişkilerde tuzaklara dikkat demek gerekiyor. Cinsellik konusunun vurgu kazanacağı, ilişkilerde özgürlük temasına dikkat çeken gelişmelere açık bir zaman dilimindeyiz. Eşcinsellere özgürlük isteyen söylemlerle karşılaşabiliriz.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

Pazartesi gününe ilişkiler açısından verimli başlıyoruz. Öğle sonrasındaki saatleri güç ve efor gerektiren işler için kul-lanabiliriz. Akşam saatlerinde karşılıklı dayanışma yaratabiliriz. Duygularımızı daha güçlü bir şekilde ifade edebilir, başkaları üzerinde etki yaratabiliriz.

Salı gününü idealist girişim-lere ve topluma fayda yarat-maya yönelik projelere vücut vermek için kullanabiliriz. Önemli yazışma ve konuşmalar açısından öğle saatleri uygun gözüküyor. Akşam saatlerinde sağlığımıza dikkat etmemizde fayda var. Gece saatleri kader-sel diyebileceğimiz gelişmeleri beraberinde getirebilir.

Çarşamba günü genelinde aceleye sevk eden bir atmosferde olacağız. Gün genelinde sert ve agresif bir enerji akışı var. Öğle saatleri civarında ilişkilere dikkat! Akşam saatlerinde de gerginlik devam ediyor. Sevdiklerimizle bir araya gelmek için gece saatlerini kullanabiliriz.

Perşembe sabah saatlerini önemli iş ve girişimlerimiz içi kullanabiliriz. Sözlerimizle veya paylaştığımız bilgilerle başkalarına şifa sağlayabiliriz. Akşam saatleri iş birliği içerisinde olmak açısından çok verimli gözüküyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise sert ve sarsıcı bir enerji atmosferi hakim oluyor, dikkatli olmamızda fayda var!

Cuma gününün öğle saatle-rini önem verdiğimiz kişilerle iletişime geçmek açısından kullanabiliriz. Akşam saatlerinde ise başkalarıyla uzlaşmakta zorlanabiliriz. Gece saatleri özel ve sosyal ilişkiler açısından çok verimli, değerlendirebiliriz. Eğlenceli aktivitelere dahil olabiliriz.

Cumartesi günü karar ve fikir dikkat çekecek. Sıra dışı fikirlerle, şok edici konuşmalar-la karşılaşabiliriz. Hava koşullarında ani değişiklikler, rüzgarlı bir hava ve elektrikli bir atmosfer söz konusu olabilir. İlişkilerde özgürleşme arzusunun kendini göstereceği bir zaman dilimindeyiz. Akşam saatlerinde engellerle ve gecikmelerle karşılaşabiliriz.

Pazar gününe şifalı, güzel bir enerjiyle başlıyoruz. Öğle saatlerini önem verdiğimiz kişilerle iletişime geçmek için kullanabiliriz. Toplantılar, yazışmalar, seyahatler, geziler düzenlemek için de uygun bir gündeyiz. Akşam saatleri ise yanılgılara, hatalara açık, farkında ve dikkatli olalım!