Bursa'nın Orhangazi ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde, yeni taş ocağının çalışmalarına başlaması üzerine sık sık eylem yapan Fındıklı köylüleri, arazilerinin yok olduğunu, hayvanlarını otlatacakları alanların zarar gördüğünü ve yine çevrede bulunan zeytinlik arazilerine büyük zararı olacağını savunarak hukuk mücadelesi başlattı. Açılan davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi taş ocağının yürütmesini durdurdu. Kararda şöyle denildi:

"Uyuşmazlığın hukuki niteliği ve çevreye etkileri dikkate alınarak, işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararların da oluşacağı sonucuna varıldığından, dava konusu ilgili taşınmazın mahallinde yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenecek rapor alınıp, yürütmenin durdurulması istemi hakkında yeniden bir karar verilinceye kadar, davacı tarafın yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne oybirliğiyle karar verildi."

"UYGUN OLDUĞUNU GÖSTEREN İKİ FARKLI RAPOR"

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Bursa Barosu Çevre Komisyonu Üyesi ve davacı vekili avukat Erol Çiçek, şunları dile getirdi:

* Kendi ve yandaş çıkarları için, üstelik Orhangazi halkının suyunu, havasını ve toprağını yıllardır kirletip, halkı zehirleyen, onların yaşam hakkını ihlal eden taş ocaklarına yenisinin eklenmesine mahkeme dur dedi. Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın efendi, bilime inandıklarını ve ellerinde yaptıkları işin (taş ocağı işletmesi) zarar vermeyip yasalara uygun olduğunu gösteren 2 farklı rapor olduğunu söylüyordu. Senin aldığın raporlar, bilim insanı yaftalı, bazı kişilerin para karşılığı düzenledikleri raporlardır.

* Fındıklı sakinlerinin açtıkları davada, su toplama havzasının etkilenmesinin kaçınılmaz olması nedeniyle, davanın Orhangazi ve Bursa Büyükşehir Belediyelerine ihbarını mahkemeden istedik. Yani, Belediyelerden bu davaya Fındıklı köylülerinin yanında katılmalarını ve yardımcı olmalarını talep ettik. Mahkeme de bu istemi kabul edip, davayı Belediyelere ihbar etti. Her iki Belediye de bugüne kadar, dosyaya hiçbir dilekçe sunmadılar. Orhangazi halkı da artık kimin halkın yanında kimin taş ocakçılarının yanında olduğunu anlasın."5 KİLOMETRE UZAĞA TAŞINMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ"

Açıklamaların sürdüren avukat Erol Çiçek,"Prof. Baki Canik, arazide günlerce çalışma yapıp, taş ocaklarının bunadan en az 5 kilometre uzağa taşınmasını söyleyen, bilim insanıdır. Orhangazi'yi güya yönetenler yıllardır bu raporu görmezden gelip, halkı aydınlatmamışlardır. Yeni açılmaya çalışılan ve mevcut taş ocakları, Orhangazi'nin içme suyununun büyük bölümünü karşılayan nadir kaynağı su toplama havzası üzerinde. Yani su kaynaklarımızı ve ilçenin havasını kirletiyor. Buralardan kaynaklanan toz, özellikle 2.5 mikron ve altı toz parçacıkları, havada asılı kalıp, 1kilometre uzağa kadar yayılabiliyor. Bunlar solunduğunda ciğerler bunu atamıyor. Sonuç, bilişsel, kardiyovasküler vb. hastalıklar" dedi.

"BEKİR AYDIN YANIT VERMELİDİR"

Avukat Erol Çiçek, "Orhangazi çapsız, donanımsız belediye başkanlarının, siyesetçilerin elinde heder edildi ve bu hala devam ediyor. Birileri ceplerini dolduracak diye Orhangazi halkının suyu, havası, toprağı kirletilip, yaşam hakkı çiğnenirken, başta Belediye Başkanı Bekir Aydın olmak üzere, siyasiler bu soruna yanıt vermelidir. Bu konuda susanları da halk not etmelidir" dedi.