Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, "Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin ayrıntıları TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı.

Güler'in açıkladığı kanun teklifinde öngörülen düzenlemeler şöyle:

* Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kurulabilmesi ve faaliyetine başvurabilmesi için 'Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almaları zorunlu hale getirilecek. Böylece bu kuruluşların SPK denetiminde hizmet vermesi amaçlanıyor.

* Bilgi sistemleri ve teknoloji altyapılarını TÜBİTAK belirleyecek.

* Kripto varlıkların satış ve dağıtımı SPK tarafından belirlenecek. Kripto varlık ihracında TÜBİTAK'tan ön rapor alınacak.

* Platformlarda gerçekleştirilen işlemlerin güven, açıklık ve istikrarını bozacak eylemlere yönelik tedbirler öngörülmektedir.

* Kripto varlıklara yönelik yatırım danışmanlığına yönelik usul ve esaslar SPK tarafından belirlenecek.

* İzinsiz faaliyet gösteren kurumlara ilişkin SPK yetkili olacak.

* İzinsiz faaliyetlerde yurt içi ve yurt dışı ayrımı kaldırılacak, hukuk dışı faaliyetlere yönelik etkinliği artırılacak.

* İzinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcısı faaliyeti gösterenler hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

* Halihazırda faaliyet gösteren kurumlara yönelik geçiş süreci olacak. Faaliyet göstermek isteyenler 1 ay içerisinde SPK'ya başvuracak.