21 günde 21 şehidimiz var.

Askeri stratejik hatalar var mı-yok mu, benim alanım değil...

Ama pek üzerinde durulmayan, yararlı olacağını düşündüğüm bir tartışma açmak istiyorum.

Bir isimle başlayayım:

Amerikalı Yarbay Milton Francois D’eliscu (1895-1972)...

Küçük-gizli birliklerce düzenli bir orduya karşı yürütülen gerilla harbi konusunda uzmandı.

ABD büyük savaştan sonra 22 Nisan 1947 tarihinde Truman Doktrini ile Soğuk Savaş ilan etti. Türkiye konumunu, ABD merkezli Batı olarak açıkladı ve üç ay sonra ABD ile mali ve askeri yardım anlaşmaları imzaladı.

Amaç, Sovyetler Birliği ve itibariyle anti-komünizmdi.

İkinci Abdülhamit dönemi 1882’den, Atatürk devri dahil 1947 yılına kadar Türk Silahlı Kuvvetleri’nin doktrini Prusya/Alman ekolüydü.

Mesela:

Katı disiplin kültürünün olduğu Prusya ekolünde “ordu millet” birlikteliği vardı. Vs.

Amerikan ekolünde ise harp, siyasetin devamıydı. Vs.

İki askeri kültür birbirine zıttı. Sonuçta:

ABD, 1947’de sadece askeri malzeme ve silah yardımında bulunmadı; Türk Ordusu’nun 65 yıllık usul ve doktrinini -Harp okulu, harp akademisi müfredatlarından Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın kurulmasına kadar- kökten değiştirdi. Milli Güvenlik Akademisi “Milli Savunma Akademisi” vs. kurdurdu.

Çankırı Piyade Atış Okulu, ABD Fort Benning Piyade Okulu veya Polatlı Topçu Okulu, ABD Fort Sill Sahra ve Fort Bliss Uçaksavar Okulu örnek alınarak reorganize edildi. Vs.

Amerikan savaş öğretisi/ sistemi Türk Ordusu’na benimsetilmeye başlandı.

★★★

General L. Oliver, Amiral E. E. Herrman, General H. L. McBride, General  W. H. Arnold, General R. N. Cannon, Albay E. B. Whisner, Albay R. P. Shung, Albay F. A. Woolfley, Albay T. E. DeShazo, Yarbay T. H. Lipscomb, Binbaşı P. B. Cannady, Yüzbaşı C. H. Reidenbaugh gibi yüzlerce Amerikan subayı Türkiye’ye geldi.

İşte... Bunlardan biri de ABD’nin Pasifik Cephesi’nde gayri nizami harp uzmanı olarak görev yapan Yarbay D’eliscu idi...

Türkiye’de gerilla/komando brövesi ilk D’eliscu’nun kursunu bitirenlere verildi. Ki, 10 Haziran 1950’de ilk gerilla brövesi Amerikalı bu subaya verildi. Keza: “Boğuşma Muharebesi” adlı kitabı 1950’de Türkçeye çevrildi.

D’eliscu’nun açtığı kontrgerilla savaşına dair teori ve pratik dersler, David Galula gibi anti-komünist uzmanların kitapları, ABD talimnameleri ile sürdü gitti...

Eğirdir Komando Okulu vd. böyle kuruldu.

Sadece gerilla harbi değil; piyade, topçu, tank, ulaştırma, levazım, istihkâm, muhabere, ordu donatım, personel sınıfları, zırhlı birlikler, tatbiki eğitimler vs. hepsi değiştirildi.

Mehmetçik’in eline bile Amerikan M1 Piyade Tüfeği tutuşturuldu Vs.

★★★

Doktrin değişimi için sadece Amerikalı subaylar Türkiye’ye gelmedi, Türk subaylar da Amerikan okullarına-kurslarına gönderildi. Sadece 1947-1951 yılları arasında 25 bin Türk askeri kurs gördü.

Ve fakat:

TSK üst düzey komutanları Prusya ekolüne göre yetişmişlerdi ve Amerikan sistemine soğuk bakıyorlardı. Mesela, Genelkurmay’ın Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanması gibi...

Amerikan doktrinine karşı çıkanların bir bölümü (üst düzey 15 general ve 150 albay) DP iktidarının ilk döneminde 1950’de emekliye sevk edildi. En büyük kıyım ise 27 Mayıs 1960 döneminde yaşandı 235’i general yaklaşık 5 bin subay emekli edildi. Arkası hep geldi ve sonunda Türk Ordusu bütünüyle Amerikan ekolüne sokuldu...

Konuyu irdelemeyi sürdüreceğim. 21 günde 21 şehit verilmesine bambaşka açıdan bakacağım..