Cem YILDIRIM/ANKARA

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Ankara Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ahmet Baydın, uyarılarda bulundu.

"HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEM ARZ EDİYOR"

Baydın, "Dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımızın alacakları kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş hayvanların yaş tayini, kurban olup olamayacağı, sağlıklı olmaları ve usulüne uygun kesilerek ekonomik kayıpların önüne geçilmesi, insan sağlığını doğrudan etkileyen zoonoz hastalıkların tespit edilerek, güvenilir gıdanın tüketime sunulması halk sağlığı açısından önem arz ediyor" dedi.  

"KESİLEN HAYVANIN SAĞLIKLI OLMASI ÖNEMLİ”

Baydın, vatandaşlara herhangi bir sağlık sorununda veya şüphede veteriner hekimlerden yardım almalarını tavsiye ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayvanların nakledilmesi ve kesilmesi, gerekli tedbirler alınmadığı ve gerekli alt yapı oluşturulmadığı takdirde, insan sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre ile ilgili önemli sorunları da beraberinde getirmektedir. 

İnsanlarda görülen hastalıkların yüzde 60’ı hayvan kökenlidir. Bunun yanında, insan sağlığı açısından gıdaların ortaya koyduğu riskin de yüzde 90’ı hayvansal kökenli gıdalardan kaynaklanmaktadır.

Hayvan ve hayvansal ürünlerden gelebilecek bu tehlikelerin azaltılması veya ortadan kaldırılması açısından, kesilen hayvanın sağlıklı olması önemlidir."

BU KRİTERLERE DİKKAT!

Baydın, kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gereken kriterleri şu şekilde anlattı:

"Kurbanlıkların gebe olmaması ve büyükbaş hayvanların 2 yaşından, küçükbaş hayvanların ise 1 yaşından küçük olmaması gerekmektedir. 

Hayvanın besi durumu iyi olmalı, yeni doğum yapmış olmamalı, tüyleri karışık ve mat olmamalı, pis kokulu ishal ve burun akıntısı olmamalı, çevreye karşı aşırı tepkili veya duyarsız olmamalı, iştahının iyi olması, yem ve suyu yemesi gerekmekte, topallık olmamalıdır.

Aşırı zayıf olmamalıdır. Üretimin devamlılığı açısından dişi damızlık hayvan kesimi tercih edilmemelidir.

Büyükbaş hayvanlarda hayvanın Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde olduğunu gösteren küpe, pasaport, Veteriner Hekim tarafından muayene edildiğini gösteren sevk raporu (hayvanın sağlıklı olduğunu, bulaşıcı hastalıklardan ari olduğunu, her türlü aşısının yapılmış olduğunu gösterir).  

Küçükbaş hayvanlarda kulak küpeleri, pasaportları ve sevk raporları aranmalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan ‘tarımcebimde’ aplikasyon uygulaması sayesinde hayvanın kulak küpe numarası ile hayvana ait ırk, yaş, cinsiyet, sahibi, uygulanan koruyucu aşılar vs. gibi bilgilere ulaşabilirler. Kulak küpesi olmayan hayvanlar alınmamalıdır.

SAKLAMA KOŞULLARINA DİKKAT EDİLMELİ

Kurban etini sıcak halde kapalı kaplara, poşetlere konularak bekletilmemeli, dinlendirme halinde dahi üst üste istiflenerek bekletilmemelidir. Bu uygulamalar etlerin hızla bozulmasına sebep olabilir. 

Kurban eti kesilir kesilmez dinlendirilmeden buzdolabına veya dondurucuya konulmamalıdır. Et öncelikle serin bir yerde dinlendirilmeli, küçükbaş hayvan karkası 4 saat, sığır ise 8-10 saat dinlendirilmeli, normal parçalama bundan sonra yapılmalıdır.

Kurbanlık etin dayanma süresi, kesim kalitesi ve et parçasının büyüklüğüne göre değişmekte olup normal buzdolabı koşullarında 5 veya 6 gündür. Bu süre kıymada genellikle 12 saattir. Eğer daha uzun süreli muhafaza düşünülüyorsa etler derin dondurucuda -18 derecede muhafaza edilmelidir."