İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB)2016 yılında İstanbul Boğazı’nda yer alan Üsküdar’da bulunan 16 mahalle için aldığı kentsel dönüşüm kararı uygulama aşamasına geldi.

16 mahalleden biri olan Boğaz’ın incisi Kuzguncuk Mahallesi İBB tarafından “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edildi. Karar 13 Temmuz 2018 tarihli İBB Meclis oturumunda oyçokluğu ile alındı.

Konuya ilişkin hazırlanan raporda, 17 Kasım 2017 tarihli İBB Başkanlık onayı doğrultusunda Üsküdar Kuzguncuk Mahallesi’nin bir kısmında kentsel dönüşüm amaçlı plan, proje ve analiz çalışmaları yapıldığı belirtildi.

foto özlem sözcü

Üzerindeki riskli yapılaşma nedeniyle güvenli ve yaşam kalitesi yüksek bir kentsel dokunun elde edilmesi, gayri yasal ve sağlıksız gelişmiş yerleşim alanlarının sağlıklı, yaşanabilir mekanlara dönüştürülmesi, yakın çevrede yaşayanların sosyal ve fiziki imkanlarının gelişmesi, eksikliği hissedilen kentsel donatı alanlarının sağlanması amacıyla İBB mülkiyeti ve hissesinde bulunan 89 bin metrekarelik alan ele alındı. Söz konusu alanda bulunan güvensiz yapı stoku ve kentsel standartların yetersizliği nedeniyle Üsküdar ilçesinin olası deprem riskine karşı hazırlık hale getirilmesi sürecinde niteliksiz çevre yaşam alanlarının sağlıklı bir şekilde yeniden yaratılması amacıyla bu alanın “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilmesi talep edildi.

kuzguncuk1

BOĞAZİÇİ ETKİLENME ALANINDA KALIYOR


Kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesi talep edilen parseller mevcut planlarda “Boğaziçi etkilenme alanı”nda kalıyor. Mahallede 167 bina bulunuyor. Bu binaların 87’si tek katlı, 43’ü iki katlı, 22’si üç katlı, 8’i dört katlı, 5 tanesi beş katlı, 2 tanesi de 6 katlı.

Talebe ilişkin yapılan değerlendirmede, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilmesi düşünülen alanın konut dokusunun yenilenmesi hedeflendiği kaydedildi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Kentsel Yenileme Komisyonu’nun ortak kararı ile Kuzguncuk Mahallesi’nin 89 bin metrekaresi “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edildi. Her türlü analiz, tasarım, proje, plan çalışması ve uygulama İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

[old_news_related_template title="Kentsel dönüşüm şartları nelerdir?" desc="Türkiye'de risk bulunan alanlarda yer alan binalar veya risk bulunmayan alanda yer almayan riskli yapılar yıkılarak yerine yeni binalar inşa ediliyor. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için de bazı şartlar gerekli. Peki, kentsel dönüşüm için gerekli şartlar nedir? Haberimizde..." image="https://sozcuo01.sozcucdn.com/wp-content/uploads/2018/05/iecrop/kentsel-donusum-1_16_9_1526447786.jpg" link="https://www.sozcu.com.tr/2018/ekonomi/kentsel-donusum-sartlari-nelerdir-2409666/"]

[old_news_related_template title="Kentsel dönüşüm sorgulama: Nasıl yapılır? " desc="Depreme dayanıksız, yıpranmış eski ve modern yaşam standartlarına uymayan evlerin yıkılarak yeniden belirli kural ve çerçevelerde yapılmasına kentsel dönüşüm denir. Kentsel dönüşüm sorgulama nasıl yapılır?" image="https://sozcuo01.sozcucdn.com/wp-content/uploads/2018/05/iecrop/kentsel-donusum_16_9_1526015105.jpg" link="https://www.sozcu.com.tr/2018/ekonomi/kentsel-donusum-sorgulama-nasil-yapilir-kentsel-donusum-icin-gerekli-evraklar-2400642/"]