Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 2 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirildi. İyi bir lisede okuyabilmek için ter döken adaylar sınav sonrasında LGS puan hesaplamasının nasıl yapılacağını merak ediyor. MEB, LGS soru ve cevaplarını açıklandı. Peki, LGS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları, 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak.

2019 LGS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

LGS soru ve cevaplarının pazar günü ikinci oturum sona erdikten birkaç saat sonra MEB'in resmi internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor. LGS soru ve cevapları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki link üzerinden kontrol edilebilir olacak.

LGS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS SORULARI NASILDI?

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, LGS Sınavını değerlendirdi.

Tüm branşlar geçen yıla göre birlikte değerlendirildiğinde sözel bölüm sorularının biraz daha zorlayıcı, sayısal bölüm soruları her ay yayınlanan örnek sorulara benzer şekilde ve geçen yıla göre daha az zorlayıcı olduğu görülüyor. Geçen yıla göre tam yapan öğrencilerin sayısı artacaktır. LGS bir sıralama sınavı olduğundan sınavın zor ya da kolay olması yerleştirme sonuçlarını değiştirmeyecektir. Sadece geçen yıl örneğin 90 netle girilen bir okula bu yıl 93-94 netle girilebilecektir.

Oğuzkaan Koleji Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz ve Bölüm Başkanlarının Değerlendirmeleri;

SÖZEL BÖLÜM
TÜRKÇE:

Türkçe soruları geçen yıla göre daha zorlayıcı nitelikte. Dil bilgisi ve anlama dayalı sorular kolay olarak nitelendirilebilirken görsel ve grafik yorumlama soruları, sözel mantık sorusu öğrencileri zorlayıcı nitelikte. A kitapçığındaki 4,5, 7,17,18,19 ve 20. sorular Türkçe testinde eleyici özellik taşıyor. Bu soruların tamamı da üst bilişsel süreçleri ölçmeye dayalı sorular olarak dikkat çekiyor.A kitapçığındaki anlatım bozukluğu ve cümlenin öğeleri bilgisini ölçen 3.soru öğrencileri zorlamıştır.

Yine A kitapçığındaki 13. soru yazım kuralları sorusu olmasına ve üstte açıklayıcı bilgi verilmesine rağmen çocukları zorlayacak nitelikte hazırlanmış.

İNKILAP TARİHİ:

Yıl içinde yayınlanan örnek sorularda olduğu gibi uzun paragraflı okuduğunu anlama, grafik, şekil ve harita yorumlama soruları sorulmamış. Müfredat dışı soru yok. Sorular geçen yıl uygulanan sorulara benzer şekilde hazırlanmış ancak çeldiriciler geçen yıla göre güçlülük derecesi artırılmış. Öğrencilerin gerekli bilgiye sahip olmadan yorumlayıp çözemeyeceği 4 soru sorulmuş. Ayrıca bir soruyla birkaç konuyu kapsayan sorular sorulmuş.

Genel olarak sorular geçen yılki sorulardan biraz daha zorlayıcı ve güzel hazırlanmış.DİN KÜLTÜR VE AHLAK BİLGİSİ

Yıl içinde yayınlanan örnek sorulara benzer şekilde sorulmuş. Okuduğunu anlama ve yorumlama sorularına yer verilmiş. Hem bilgi gerektiren hem de farklı konulara yönelik bilgileri birleştirmeyi gerektiren sorular sorulmuş. Genel olarak geçen yıla göre öğrencileri biraz daha zorlamıştır.

İNGİLİZCE:

İngilizce soruları öğrencinin doğru okuyup anlamasını ve yorum yapabilmesini ölçecek şekilde hazırlanmış. Ayrıca tablo okuma becerisi ve kelime bilgisini ölçen sorulara yer verilmiş. Sorular genel olarak ders kitabındaki kazanımlara uygun olarak hazırlanmış.

Her ay yayınlanan örnek sorular bu sorulara göre daha zordu. Yayınlanan örnek sorularda paragraflar daha uzundu ve daha fazla yorum becerisi gerektiriyordu.
Genel olarak İngilizce sınavı geçen yıla göre daha kolay hazırlanmış bir sınav olarak görülüyor.

SAYISAL BÖLÜM
MATEMATİK:

Matematik soruları yayımlanan örnek sorularla örtüşür nitelikte, açık ve ne istendiği net olarak anlaşılacak şekilde hazırlanmış. Sorular uzun işlemlerden ziyade okuduğunu anlamayı ve mantık yürütme becerisi gerektiriyor. Soruların tamamına yakını grafik ve şekil okuyup yorumlama becerisi gerektiriyor. Geçen yıla göre sorular biraz daha kolay hazırlanmış. Her bilgi düzeyindeki öğrencilerin yapabileceği sorulara yer verilmiş. Kazanım dışı soru sorulmamış.

FEN BİLGİSİ:

Fen soruları MEB’in yıl boyunca yayınladığı örnek sorulara paralel ve çok benzeyen sorulardan oluşmuş. Geçen yılki sorulara göre bu yılki sınavda paragraf soruları kısaltılarak kolaylaştırılmış. Sorular çok net hazırlanmış, çelişkili ve anlaşılmayan soru yok. A kitapçığı 9-14-15. sorular eleyici sorular olarak görülüyor. Son işlediğimiz elektrik ünitesinden beklediğimizden daha fazla soru sorulmuş.

LGS PUAN HESAPLAMA İŞLEMİ

 Öğrencilerin Ham Puanının Hesaplaması

Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aşağıda verilmiştir.


Öğrencilerin Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) Hesaplaması


Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir.

Bu puanların bulunmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır.