LYS-1 ile ilgili genel değerlendirmeyi yapan Doğa Koleji Akademik Direktörü Salih Akbay şunları kaydetti: “2017 LYS -1 sınavının 2016 LYS-1’ den daha zor, daha ayırt edici ve seçici bir sınav olduğu söylenebilir. Ancak müfredat dışı soruların olması sınavın içeriğinden çok kapsamının tartışılmasına sebep olacaktır. 2017 LYS-1 in üniversiteye yerleştirme sıralamalarında en etkili sınav olacağı şimdiden söylenebilir.”

Ders değerlendirmesinde bulunan Doğa Koleji Matematik Bölüm Başkan Yardımcısı Arzu Uz ise müfredat dışı iki soru olduğunu, Türkiye genelinde matematik ortalamasının düşebileceğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“2017 LYS-1 de Matematik geometri soruları ilk kez aynı kitapçıkta uygulandı. Öğrencilerimizden aldığımız bilgiler doğrultusunda, bilgi düzeyi ağır bir sınav olduğu kanaatindeyiz. Bu yıl ilk defa kullanılan açık uçlu son üç soru üçgende açı, integral ve bölünebilme kuralından geldi. Bölünebilme sorusunun ayırt edici olduğu görüldü. Soru dağılımları ve zorluk düzeyleriyle ilgili geçen yıla göre bazı değişiklikler vardı. Matematik testinde soruların bazıları ayırt edici düzeyde, yorum gücüne dayalı ve fazla işlem gerektiren sorulardı. Her yıl öğrencileri zorlayan integral ve türev soruları önceki yıllara paralellik göstermektedir. Müfredatta anlatıldığı kapsamının dışında, toplam sembolünün trigonometri sorusunun içinde olduğu bir soru ve bir soruda da toplam sembolünün kullanıldığı görüldü.

Geometride müfredat dışı (uzay analitiği) iki soru olduğu görüldü. Sorulardan şekil çizdirmeye yönelik soru yoktu. Katı cisim sorularının da zorluğu dikkat çekti. Geometri bu sene zorlayan alan oldu. Bu sebeple Türkiye matematik ortalamasının ciddi oranda düşeceğini tahmin ediyoruz.”

LYS-4'ü değerlendiren Uğur Okulları Akademik Kurul Üyesi Tarih Bölüm Zeynep Ergun ise,

“Öğrencilerden edindiğimiz bilgilere göre 2017 LYS-4 sınav soruları kolay gelmiştir. LYS-4’ te yer alan tarih soruları, 9, 10, 11 ve 12’nci sınıfların tarih müfredatına uygun olarak, eşit bir şekilde dağıtılmıştır. Konu dağılımı bakımından önceki yıllarla uyumlu bir sınav olduğu gözlenmiştir. Sorular genelde bilgiye dayalı hazırlanmıştır. Düzenli çalışan bir öğrencinin çok zorlanmayacağı türde sorulardan oluşmuştur. Toplam 44 soru sorulmuştur ve bilgi düzeyini yoklamaya yönelik hazırlanmıştır. Açık uçlu soru, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersinden gelmiştir. Detaylı bilgi içeren soru sayısının az olmasına rağmen soruların bilgiyi ölçücü nitelikte olduğu ifade edilmiş ve sorulardan 5-6 tanesinin ayırt edici nitelikte olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Genel olarak çalışan ve soru kökünü dikkatli okuyan öğrencilerin yapabileceği nitelikte sorular sorulmuştur” diye konuştu.

Uğur Okulları Akademik Kurul Üyesi Coğrafya Bölüm Başkanı Davut Gürler de “Coğrafya -2 sınavında, soruların dört yılın lise müfredatını kapsayacak şekilde hazırlandığı ve her yıl olduğu gibi bu yıl da haritalı sorulara yer verildiği bilgisi paylaşıldı. Kısa cevaplı soru olarak Almanya'da bulunan Kiel Kanalı’nın sorulduğunu öğrendik. Bu sorunun öğrencilerimizin çoğu tarafından da doğru şekilde kodlanmış olduğunu tahmin ediyoruz. Coğrafya-2 sınavının yapılabilirliğinin yüksek olduğunu düşünüyorum” dedi.

MANTIK ZORLAYICI OLDU


Uğur Okulları Akademik Kurul Üyesi Felsefe Bölüm Başkanı Gülay Ataç şu değerlendirmede bulundu: “Öğrencilerimizden aldığımız duyumlara göre sınav soruları müfredata uygundur. Psikoloji ve Sosyolojide sorular uzun paragraflardan oluşturulmuş, Mantıkta ise işlem ağırlıklı sorulmuştur. Bu da bilginin yanı sıra test tekniği ve zaman yönetimi konularında iyi olmayı gerektirmektedir. Bilgisinden emin olmayanı, zamanı iyi yönetemeyeni eleyecek bir sınavdır. Bu nedenle geçen seneye göre biraz daha zorlayıcıdır. Kısa cevaplı soru, Psikoloji dersinin savunma mekanizmaları konusundan gelmiştir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları müfredata uygundur. Önceki yıllarda olduğu gibi paragraf yorumu ve kavram bilgisini sorgulayan niteliktedir.”