Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, ABB ile Portaş AŞ arasında, Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında imzalanan altyapı projeleri ile Altyapı Yapım Protokolü'nün iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtı.

Ankara 24. İdare Mahkemesi, dava konusu işlemin yürütmesini durdurdu.

"İMZA HUKUKA UYGUN DEĞİL"

Mahkemenin gerekçesinde, gerekli protokollerin düzenlenebilmesi için ABB Başkanı tarafından "olur" ile Genel Sekreter Yardımcısına yetki verildiği, bu yetkiye istinaden de davalı idare adına Genel Sekreter Yardımcısı'nın imzasıyla müdahil şirket ile davaya konu protokolün düzenlendiği belirtildi.

Gerekçede, "Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından, kendisine verilmiş bir yetkilendirme kararı bulunmadığı halde, Belediye Başkanı tarafından verilen imza yetkisi oluruna istinaden Genel Sekreter Yardımcısı tarafından imza edildiği anlaşıldığından, dava konusu edilen protokolde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır" tespiti yapıldı.

ABB’DEN HAK SAHİPLERİNE MESAJ

Bu arada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki hak sahiplerine mesaj gönderdi.

Mesajda, 2008'de 14 bin kişiyle yapılan konut sözleşmesi ile başlayan projede bitirilen bazı konutların teslim edildiği, ancak Fatih Ünal tarafından açılan dava sonucu, 4-5-6 ve 7. etaplarda yapımı süren konutlarla ilgili idare mahkemesinden durdurma kararı çıktığı belirtildi.

"Maalesef eski dönemde konutları teslim etmedikleri gibi sorunu çözmemize de engel olmaktadırlar" ifadesine yer verilen mesajda, kararın bir an önce kaldırılması için yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi. (AA)