Hazine ve Maliye Bakanlığı, çeşitli sektörlerde yürüttüğü vergi incelemelerini tamamlamaya başladı. İlk sonuçlar demir-çelik sektöründe alındı. Bakanlık kaynaklarının aktardığına göre, 2 firmaya 7 milyarlık rekor ceza geldi.

Vergi incelemesinin yanı sıra Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da aklama suçu incelemesi yapıyor. Demir çelik sektöründe yerinde denetimlerle fiili sayımlar yapılıyor.

Demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozan, sektördeki firmaları devre dışı bırakarak tekelleşen, kurdukları paravan şirketler üzerinden sahte faturalar ile kamuyu zarara uğratan ve haksız kazanç sağlayan firmalar nezdinde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na bağlı Vergi Müfettişleri tarafından inceleme yürütüldü.

Demir çelik piyasasını kayıtlı hale getirmek isteyen Maliye, gözetim ve kontrol araçlarıyla piyasayı yakından takip ediyor. İnşaatlarda kullanılan demirlerin üretim aşamasından son kullanım aşamasına kadar olan sürecin izlenebilir hale getirilmesini amaçlayan inşaat demiri izleme sistemi kullanılıyor. Ayrıca kaynaklar, büyük üretici firmalar nezdinde Vergi Müfettişleri tarafından fiili sayımlar yapıldığını ve devamının geleceğini belirtiyor.