Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak’ın yaptığı açıklamaya göre, McKinsey&Company (MakKinsey ve Şürekâsı yani ortakları) firması, Türkiye’ye, içine düştüğü ekonomik krizden çıkmasında yardımcı olacakmış.

Bendeniz son 37 yılda, zamanımın büyük kısmını, danışman-yönetici, danışman yönetim kurulu üyesi veya salt danışman olarak çalışarak geçirdim. Hamdolsun yazar olarak çalıştığım Hürriyet ve Sözcü gazeteleri de telif haklarımı hiç aksatmadılar. Onlara da teşekkür ederim.

Gerek bu ikinci meslek hayatımda gerekse sanayi yöneticiliği yaptığım daha önceki yıllarda birçok danışmanla çalıştım. McKinsey&Company ile de yolum birkaç kez kesişti. Kısaca masanın iki tarafında da bulundum.

DANIŞMANLIK FIKRALARI

Mahallenin en çapkın kedisi, damdan dama atlar, bahçeden bahçeye geçerken bir gün aletini dikenli tele kaptırmış. Kaderine küsmüş ve köşesine çekilip meyus bir şekilde oturmaya başlamış. Bunu gören diğer erkek kediler, kendisini ziyaret edip teselli babında “O kadar üzülme, sen de bundan sonra müşavirlik (danışmanlık) yaparsın” demişler.
Bir başka fıkra: Rivayete göre, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in 100 kadar danışmanı varmış. Yakın bir arkadaşı kendisine, danışmanlarından memnun olup olmadığını sormuş. O da “Hiç memnun değilim, bir gün bile gelip bana bir şey danışmadılar” diye dert yanmış.
Çok ünlü Amerikalı (ünlüyse Amerikalıdır zaten) bir danışmana sormuşlar: “Allah aşkına söyleyin, danışmanlar ne işe yarar?”
Üstat şöyle cevaplamış: “Yöneticinin arkasını kollamaktır”, (To cover the ass of the manager).  

DANIŞMANLIK TÜRLERİ

Danışmanlık işleri iki kümede toplanabilir. Birinci kümeye “teknik”, ikinci kümeye “stratejik yönetim” danışmanlığı denir. Arada çok önemli bir fark vardır. Teknik danışmanlık kümesine vergi, mühendislik, hukuk, bilişim teknolojileri gibi “sınırı belirli”  konular girer.
Burada danışman, konusunda bir otoritedir ve görevi anahtar teslim üstlenir. Bu danışmanlar elde edilen sonuçlardan doğrudan sorumlu olarak çalışırlar. Ödemeleri de ona göre olabilir.
“Stratejik Yönetim” danışmanlığı kümesine (büyüme-küçülme, dışa açılma, iflastan/bataktan kurtulma, örgütlenme, yeniden yapılanma, birleşme ve firma satın alma, halka açılma ve benzeri) sınırı belirsiz işler girer.
Danışmanlar, sonuçtan doğrudan sorumlu değildir. McKinsey ve benzeri büyük danışmanlık şirketleri, çalışma alanlarını özel sektör stratejik işletme yönetimi danışmanlığının dışına çıkarıp, kamuya da hizmet verir olmuştur.
Bunlar, ayrıca dünya çapında genel ve sektörel veri toplar, rapor yayınlar. Bu firmalarının tipik taktiği, kendilerine para veren “müşteri”nin fikirlerini fazlaca kurcalamadan, bilimsel çerçeveye oturtup yine kendisine sunmaktır.
En başarılı oldukları husus da İngilizce dilinde yazılı ve görsel çok güzel rapor üretmeleridir. Usta danışmanlar, herkesin bildiği sorunları ve çözümleri muhteşem bir şekilde sunabilirler.
Son söz: Patrona gücü yetmeyen, danışmanı döver.
Not: Bu yazı McKinsey azledilmeden önce yazılmıştır.