Önümde çok önemli, aradan geçen yıllarda önemi daha da artan bir “Meclis Araştırması” önergesi duruyor.

Önerge, 21 Şubat 2016 tarihinde kaleme alınmış.

CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay’ın imzalarını taşıyan önergenin konusunu “Suriyeli sığınmacılar” oluşturuyor.

★★★

Özetleyerek alıntılayacağım metin, şu cümleyle başlıyor: “Suriye’de 2011 yılında yaşanan iç savaşla beraber, başta komşu ülkeler olmak üzere Orta Doğu’nun birçok ülkesine mülteci hareketleri başlamıştır...”

★★★

Önergede birçok güncel bilgiye yer verildikten sonra, sığınmacıların gelecekte sebep olacakları tehlikeleri öngören şu tespitler yapılıyor:

“Türkiye’nin birçok iline dağılmış olan Suriyeli mültecilerin sayısı net olarak tespit edilemediği gibi, Emniyet ve MİT tarafından da takiplerinin olanaksız hale geldiği, yapılan bombalı eylemlerde de açık bir şekilde görülmektedir.

Ülkemize bu kadar çok Suriyeli girişi, terör başta olmak üzere birçok açıdan ulusal güvenliğimizi tehdit eder noktaya ulaşmıştır.

Bu gerçekler göz önünde bulundurularak Türkiye’ye sığınmış olan ve tam sayıları dahi belli olmayan Suriyelilerin, ulusal güvenliğimiz başta olmak üzere ülkemizdeki yaşam koşulları, Avrupa’daki kaçak geçişlerde can kayıpları ve ülke ekonomisine maliyetleri gibi önemli konuların bir bütün olarak ele alınıp, gerekli araştırma, inceleme ve önlemlerin alınması için Meclis komisyonu kurulması, ülkemizin ve Suriyelilerin geleceği açısından son derece önem arzetmektedir.

Anayasa’nın 98’inci ve TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve talep ederiz.”

★★★

CHP’li vekiller gelmekte olan büyük tehditi ve beka tehlikesini görüp, hem uyarı görevini yapmışlar, hem de gereken önlemlerin alınması için Meclis Araştırması önergesi vermişler.

Daha ne yapsınlar?

Ama sonra ne olmuş?

Diğerleri gibi bu önerge de iktidar oylarıyla reddedilmiş!..

Eğer zamanında Meclis çatısı altında yapılan bu uyarı ve öneriler dikkate alınmış ve gereği yerine getirilmiş olsaydı, son günlerdeki vahim anarşik olayları belki de hiç yaşamayacaktık.

Bu güzelim ülkeye ve insanlarına çok yazık değil mi?..