İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazeteci Merdan Yanardağ’ın bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Yanardağ ise, AKP'nin yeniden çözüm süreci başlatma ihtimali üzerine konuşurken ironi yaptığını belirtmişti.

Soruşturma kapsamında Yanardağ, “suçu ve suçluyu övme” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla gözaltına alınmış ve sevk edildiği İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nce 27 Haziran’da tutuklanmıştı.

Merdan Yanardağ’ın avukatı Bilgütay Hakkı Durna, Yanardağ hakkında verilen tutuklama kararına itiraz etti.

MAHKEMEYE DİLEKÇE SUNULDU

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği’ne sunulan dilekçede, verilen tutukluluk kararının Anayasa’ya, yasaya ve hukuka aykırı olduğu ve kaldırılması gerektiği belirtilerek, “Yasada 2013 yılında yapılan değişiklik ile suçun maddi unsuru yalnızca örgütün veya amacının propagandasını yapmaktan çıkarılmış, cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlere ilişkin propagandanın suç teşkil edeceği düzenlenmiştir” denildi.MONTAJ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Dilekçede, itiraza konu İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararının, Anayasa hükümlerini tümüyle göz ardı ettiği belirtildi.

Dosyada kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delil bulunmadığının kaydedildiği dilekçede, şöyle denildi:

-Merdan Yanardağ ve müdafii gerek kolluk, gerekse savcılık ve hakimlik aşamalarında, 26 Haziran 2023 tarihli açık kaynak araştırma tutanağı içinde yer alan kaydın montaj bir videoya dayandığını ifade etmişler, 27 Haziran 2023 tarihinde de, savcılık sorgusu öncesinde soruşturmaya konu TV program kaydının tamamını içeren flash diski dosyaya sunmuşlardır.

-Sonrasında TV programının tamamını içeren bu kayıt hem savcılık hem hakimlikçe izlenmiştir. Bununla birlikte, tutuklama kararında müdafii tarafından sunulan bu delil yok sayılmış, kararda lehte veya aleyhte bir tartışmanın konusu dahi yapılmamıştır.

‘İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ’ VURGUSU

Soruşturmanın montaj bir video üzerinden başlatıldığı ve bu videonun delil olarak tutuklamaya gerekçe gösterildiği kaydedildi. Dilekçede, Yanardağ’ın kaçma ve saklanma olasılığının bulunmadığı, isnad edilen suçun unsurlarının oluşmadığı ve sözlerinin düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğu vurgulandı.

Dilekçede, “Merdan Yanardağ 40 yılı aşkın bir süredir gazetecilik yapmaktadır. Onlarca kitabı, yüzlerce makalesi bulunmaktadır. Halen bir internet sitesi ile bir televizyon kanalının genel yayın yönetmenidir. Tüm bu fikir üretimi, haber, analiz ve yorumlardan oluşmaktadır” denildi.

TUTUKLAMA KARARININ KALDIRILMASI İSTENDİ

Yanardağ hakkında İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen tutuklama kararının kaldırılarak, tahliye kararı verilmesi talep edildi.

“BU DOSYADA SUÇ UNSURU BULUNMAMAKTA”

Merdan Yanardağ’ın avukatı tarafından bir basın açıklaması yapıldı.

Avukat Bilgütay Hakkı Durna, şöyle konuştu:

-Tutuklandığı günden beri çeşitli kanallardan gerek ben gerekse hocalarımız, meslektaşlarımız ısrarla suç unsurunun olmadığını, tutuklamayı gerektiren herhangi bir durum olmadığını ısrarla vurguluyorlardı. Sonuçta bir tutuklamaya itiraz dilekçesi hazırladık, bu dilekçeyi hazırlarken dosyaya çalışmış olduk.

-Bol miktarda karar okuduk ve bir kez daha emin oldum ki bu dosyada suç unsuru bulunmamaktadır. Hukukçular bu kadar kesin yaklaşmazlar, ben de temkinli yaklaşırım her konuya sonuçta her olayın kendine özel durumu söz konusu.

-Ancak Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasında suç unsuru olmadığına bu dilekçeyi hazırlarken de emin oldum. Tutukluya itiraz aşamasında yalnızca hukuki saiklerle Merdan Yanardağ’ın işlediği iddia edilen suçun incelemesi yapılırken, suçun unsurlarının oluşup oluşmadığı yalnızca bunun incelenmesini talep ediyoruz.

-Başka bir talebimiz bulunmamakta. Bu sürecin bürokratik nedenlerle uzamamasını, dosyanın mahkemeler ve savcılıklar arasında uzun yollar katetmemesini ve en kısa sürede tamamlanmasını bekliyoruz.

-Merdan Yanardağ’ın cezaevinden çıkması için en önemli şeyin dayanışma olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum.

-Bir montaj video hazırlandı ve video sonrasında Merdan Yanardağ tutuklandı. Bu montaj videoyu kim hazırladı? Hangi amaçlarla, hangi saiklerle hazırladı? Onların ifadesiyle söyleyelim kim bu teröristler?

“TERÖRİZM BİR FİKİRDİR, BU FİKİR YANARDAĞ’DA YOK”

Yanardağ’ın avukatlarından Ümit Isıgöllü ise, “Burada delil karartma olması gerekiyor, canlı yayın ve kamuoyuna mal olmuş bir program karartılabilir mi? Mümkün değil. Yurt dışına hiçbir zaman kaçmamış, defalarca savcılığa çağırılmış, ifade vermesi istenmiş. On kere, yirmi kere, elli kere gelmiş, bir defa aksatmamış bir sanıktan söz ediyoruz. Tutukluluğa kesinlikle itiraz ediyoruz.  Merdan Yanardağ ne terörü övmüş ne böyle bir kastı ne de esasta böyle bir suç oluşmuş. Buna son derece itiraz ediyoruz, dayanışma çok önemli” dedi.