Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Aralık itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, aralık sonu itibarıyla 6 trilyon 722,5 milyar lira oldu.

Borç stokunun 2 trilyon 408,7 milyar lira tutarındaki kısmı Türk Lirası, 4 trilyon 313,8 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

HAZİNE ALACAKLARI

Bakanlık ayrıca 31 Aralık itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri de açıkladı.

Buna göre, Hazine alacakları, aralık sonu itibarıyla 27,2 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,6 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 3,8 milyar lira tahsil edildi.