Manisa Kula ilçesindeki Kent Meydanı’nda kafeterya işleten Sabri Onaran, 04 Mart 2017’de ayında kiraladığı işyerinin kira süresi bitmeden ve mahkeme kararı bulunmadan MHP’li Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun’un talimatı ile boşaltıldığını öne sürerek Kula Cumhuriyet Savcılığı’na 2022 yılı Haziran ayında suç duyurusunda bulundu.

ÖNCE SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ, SONRA DAVA AÇILDI

Şikayet üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılırken MHP’li Belediye Başkanı Tosun hakkında dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından soruşturma izni verildi. Soruşturma izninden sonra başlayan hukuki süreçte MHP’li başkan hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edilerek Kula Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı.

'Zincirleme biçimde görevi kötüye kullanma' suçundan açılan dava yaklaşık 7 ay sonda 14 Aralık 2023 tarihinde sonuçlandı.


Sabri Onaran                                                                                                                                                                              

1 YIL 15 GÜN HAPİS CEZASI VERİLDİ, ERTELENDİ

Kula Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme MHP’li Belediye Başkanı Hüseyin Tosun’un suçunu sabit görerek 1 yıl 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme kararında ‘Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığı belirtirken, MHP’li başkan Tosun’un yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlıktan dolayı aldığı hapis cezasının ertelenmesine hükmetti. Kararda ayrıca, 1 yıl 6 ay denetim süresi öngörülerek, belirtilen süre içerisinde suç işlediği takdirde verilen cezanın uygulanacağı ifadelerine yer verildi.

Mahkemenin kararında  şu ifadeler yer aldı;  “Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önünde bulundurularak 5237 sayılı TCK’nın 62/1. maddesi uyarınca cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 1 YIL 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarih, 2014/140 Esas 2015/85 Karar sayılı kararındaki iptal edilen hususlar gözetilerek ve 15/04/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun'un 10. maddesiyle üçüncü fıkrada yapılan değişiklik de gözetilmek suretiyle sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 53/1-2-3 madde ve fıkralarının tatbikine,

Sanık hakkında 5271 sayılı Kanun'un 231/6. maddesinde düzenlenen objektif koşul olarak sayılan suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi unsurunun gerçeklemediği anlaşıldığından, sanık hakkında CMK 231/5 ve devamı maddelerinde düzenlenen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA YER OLMADIĞINA,

 5237 Sayılı TCK'nın 51/1.maddesi gereğince sanığa verilen hapis cezasının sanığın geçmişi, daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş olduğu, suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkememizde olumlu bir kanaat oluştuğundan TCK.nın 51.maddesi gereğince sanığa verilen hapis cezasının ERTELENMESİNE,-5237 Sayılı TCK'nın 51/3 maddesi gereğince 1 YIL 6 AY DENETİM SÜRESİ ÖNGÖRÜLMESİNE…”

İSTİNAFA BAŞVURDULAR

Öte yandan MHP’li Başkan Tosun’un, avukatı aracılığıyla verilen mahkumiyet kararı ve bu karara bağlı diğer hususlar usul ile yasaya aykırılık gerekçesiyle istinafa başvuruda bulunduğu öğrenildi. Mağdur işletmeci Sabri Onaran'ın ise verilen cezanın az olması ve bazı suçlar için ceza kanunlarının uygulanmadığı gerekçesiyle istinafa başvuruda bulunduğu belirtildi.

“KARARIN KESİNLEŞMESİNİ BEKLİYORUM”

Mağdur işletmeci Sabri Onaran, kendisinin mağdur edildiğini ve hapis cezasının yeterli olmadığını ifade ederek, “Verilen hapis cezasını yeterli bulmasam da mahkemenin verdiği karar ile haklı olduğum ortaya çıktı. Şimdi verilen kararı istinaf mahkemesine taşıdık. İstinaf mahkemesinde karar kesinleştiğinde hapis cezası da kesinleşmiş olacak. Hukuk mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim.” diye konuştu.