Narsist kişilik özelliğine sahip insanlar, kendilerinden kaynaklı hatalar da dâhil olmak üzere gördükleri tüm yanlışların sorumlusu olarak başkalarını tutar!

Bak arkadaş!

Gel sana ayna tutayım:

SİZ... Ekonomik kazancın dışındaki, tüm toplumsal öncelikleri göz ardı eden vahşi kapitalizm/neoliberalizmi iktidar politikası olarak benimsemediniz mi?

SİZ... Dünya Bankası, IMF, Dünya Ticaret Örgütü ve AB eliyle köylülüğü/ tarımsal üretimi kısıtlamadınız mı?

SİZ... Medya kapılarını ardına kadar küreselci liboş solculara açıp, ülke tarımını tüm iktisadi sorunların temel kaynağı diye göstermediniz mi?

SİZ... Üretici köylüyü “devlet hazinesini soyan hırsız” diye düşmanlaştırmadınız mı?

SİZ... Köylüyü “AB ile entegrasyonu engelliyor” diye suçlamadınız mı?

SİZ... “Köylü üretmesin” diye AB kurnazlığı “Doğrudan Gelir Desteği” projesini desteklemediniz mi?

SİZ... Tarımsal desteklemeleri budamadınız mı?

SİZ... Köylünün üretimine kota getirmediniz mi?

SİZ... Tarım kredilerinin faizlerini artırmadınız mı?

SİZ... İthalatta gümrük muafiyetini teşvik etmediniz mi?

SİZ... İthalat vergisini sürekli indirmediniz mi?

SİZ... Tarımsal KİT’leri özelleştirip işlevsiz duruma getirmediniz mi?

SİZ... SEK, YEMSAN, EBK, KÖYTEKS, ORÜS, TZDAŞ ve TÜGSAŞ gibi kurumları üç kuruşa satmadınız mı?

SİZ... Bu derece toptan özelleştirmenin, yapısal sorunlarını çözememiş Türk tarımının kurumsal altyapısını tümüyle çökerttiğini anlamadınız mı?

SİZ... Devleti tarımdan kovup, fiyatları serbest piyasanın inisiyatifine bırakmadınız mı?

KURUMLAR YOK EDİLDİ


SİZ... Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nı içi boş bir yapıya dönüştürmediniz mi?

SİZ... Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü, Zirai Mücadele ve Karantina Genel Müdürlüğü, Hayvancılığı Geliştirme, Gıda Kalite Kontrol Genel Müdürlüğü, Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünü tasfiye etmediniz mi?

SİZ... Tarımsal altyapı alanında önemli fonksiyonları olan Toprak-Su Genel Müdürlüğü’nü tasfiye etmediniz mi?

SİZ... Zirai Donatım Kurumu’nu yok etmediniz mi?

SİZ... Toprak, su, zirai mücadele, karantina, veteriner işleri, zirai hizmetler gibi konularda devleti pasifleştirmediniz mi?

SİZ... Yabancı yatırımcıya sağlanan imtiyazlar sonucunda ülkenin birinci sınıf verimli tarım arazilerini, sanayi kuruluşlarına bedelsiz vermediniz mi?

SİZ... Politikalarınız sonucu ülke ekilen ve dikilen tarım arazilerinin yüzde 8.2’sini, toplam tarım alanlarının ise yüzde 5.2’sini kaybetmedi mi?

SİZ... Elimizde ekili alan olarak sadece 4.2 milyon hektar kaldığının farkında mısınız?

SİZ... Üreticinin gelirini artırmak için ne destek verdiniz?

SİZ... 82 milyonluk ülkede tarımsal üretici nüfusu 5.4 milyona kadar düşerken ne yaptınız?

SİZ... Tarım yapamayan köylü, en büyük gelir kaynağı olan toprağını terk edip şehirlere göçtüğünde ne yaptınız?

SİZ... Özal ile başlayıp Kemal Derviş ile süren Türkiye’nin tarımsal sömürge yapılmasına devam etmediniz mi?

SİZ... Bu tarımsal politikaları uygulayarak ABD ve AB endüstriyel tarım ürünlerinin kolayca ülkemize girmesi için Türkiye’yi  “açık pazar” haline getirmediniz mi?

ANANI DA AL GİT


SİZ... Ülkeye GDO’lu-zehirli ürün/pestisit yedirmediniz mi?

SİZ... Geleneksel tohumlarımızı yok ettirip ülkeyi hibrit tohum cenneti yapmadınız mı?

SİZ... “ABD istedi” diye AKP kurucusu, yerli üreticiyi korumak isteyen Tarım ve Köy İşleri Bakanı Prof. Sami Güçlü’yü -haber
verme nezaketi bile göstermeden- makamından almadınız mı?

SİZ... Fransa tarafından Tarım Alanında Şövalye Liyakat Nişanı (Chevalier dans l’Ordre du Mérite Agricole) verilen Türk tarımının bugünkü haline gelmesindeki sorumlulardan Mehdi Eker’i on yıl bakanlıkta tutmadınız mı?

SİZ... Türkiye’nin milli stratejik sektörü tarımı yağlı urganla boğdurmadınız mı?

SİZ... Uyarıda bulunanlara “Ananı da al git” demediniz mi?

SİZ... Elektrik, su, mazot, nakliye, ilaç, tohum, soğuk zincir kaç lira sahi biliyor musunuz?

SİZ... Kim, nerede, nasıl, ne üretiyor farkında mısınız?

SİZ... Tarımsal planlama nedir; -örneğin- Trakya’nın tarımsal üretimi neden düştü kavrayabiliyor musunuz?

SİZ... Bugün milli sermayeyi niye düşman haline getirdiniz?

SİZ... Asıl sorumlusu değil misiniz?

Neymiş:

Narsistler, kendilerinden kaynaklı hatalar da dâhil olmak üzere gördükleri tüm yanlışların sorumlusu olarak başkalarını tutar!