Erzincan'da İliç ilçesinde Anagold Madencilik A.Ş.'nin işlettiği altın maden sahasındaki toprak kayması olayında siyanür ile sülfürik asit içeren kimyasalların çevreye olan tehlikesi bölge halkında tedirginlik yarattı.

Çöpler Altın Maden sahasıyla ilgili dönemin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, TBMM'deki soru önergesine maden sahasındaki güvenlik ve çevre koruma önlemlerinin etkili bir şekilde alındığına dair cevap verdiği ortaya çıktı.

"SİYANÜR ÖLÇÜMLERİ LİMİTİN ALTINDA"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un TBMM'ye 7/66041 esas sayılı yazılı bir soru önergesinde “Bakanlığınızın Erzincan İliç Çöpler Altın Madeni sahasında yaşanılacak olası bir çevre felaketine karşı acil eylem planı bulunmakta mıdır?” sorusuna bakanlık şu cevabı vermiş:

“Tesiste toplam 26 tane baca bulunmakta olup, tüm izlemeler belirlenen periyotlarda ve belirlenen parametreler için yapılmaktadır. İki adet boiler bacasında sürekli emisyon ölçüm sistemi kurulu olup tesis çalıştığı sürece online veri alınarak izlenmektedir.

Tesiste mevcut bulunan evaparasyon üniteleri sahadan kaldırtılmıştır. Bakanlığımızca konuya ilişkin olarak atık barajından alınan numunelerin analiz sonuçlarına göre toplam siyanür ölçümleri dedeksiyon limitinin altındadır.

"GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI"

Tesise ait maden atığı depolama alanından alıcı ortama herhangi bir atık su deşarjı söz konusu değildir. Her ay 19 adet yeraltı kaynak su deposu ve çeşmeden 8 adet yüzey suyu noktasından örnekler alınmaktadır.

Yeraltı suları ayda 1 kez, yüzey suları ise ayda 2 kez olmak üzere örneklenmekte ve yurtiçi ve yurtdışıdaki çeşitli çevre laboratuvarlarına analize gönderilmektedir. Alanda sızdırmazlığa ilişkin gerekli tedbirlerin alındığı tespit edildikten sonra atık depolama izni verilmiştir.”