Muş Ovası, geniş sulak alanları ve zengin bitki çeşitliliğiyle göçmen kuşların en önemli güzergahlarından biri. Mevsimlerin değişmesiyle soğuk bölgelerden kente gelen binlerce kuş, bir süre burada konakladıktan sonra sıcak bölgelere göç ediyor. Kuş gözlemcileri, hem farkındalık çalışması yürütüyor hem de göç yolculuğundaki kuşları görüntüleyerek kayıt altına alıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri de Muş Ovası'nda "Toy Eylem Planı" kapsamında, izleme çalışmalarını sürdürüyor. Telli Turna Doğa Koruma Derneği Başkanı Kasım Avci yaptığı açıklamada, 10 yılı aşkındır Muş'ta kayıt altına alınan kuş türleri ve sulak alanlar konusunda araştırma yaptıklarını söyledi. Avci, Muş'taki sazlıkların ve sulak alanların birçok kuş türüne ev sahipliği yaptığını belirterek, "Muş Ovası'nın zengin bitki örtüsü, kuşlar ve diğer canlıların bölgeyi tercih etmesinde önemli rol oynuyor. Muş Ovası önemli kuş göç güzergahında yer alıyor. Bu nedenle yılın her döneminde kuş popülasyonunu görmek mümkün. Dünyadaki biyolojik çeşitliliğin yoğun olduğu yerler sulak alanlardır. Muş, bu bakımdan zengin. Varto, Bulanık, Malazgirt'te çok sayıda göl ve gölet bulunuyor. Karasu ve Murat nehirleri bölgenin zenginliğine güç katıyor." dedi. Avci, Muş'ta belli aralıklarla yaptıkları gözlem, araştırma ve raporlama çalışmalarının 10 yıldır devam ettiğini belirterek, köylerdeki vatandaşların da söz konusu alanların ve kuşların korunması konusunda çok duyarlı davrandığını kaydetti. Çalışmalarını kitap haline getireceklerini dile getiren Avci, şunları kaydetti: “Amacımız sulak alan ve canlı türlerinin tahribatlara karşı korunması ve bu önemli zenginliğimizin tüm çevreler tarafından bilinmesini sağlamak. Muş Ovası kuzeyden güneye, güneyden kuzeye önemli göç güzergahında yer alıyor. Her mevsim göç izleme çalışmalarına devam ediyoruz. Güz dönemindeki çalışmalarımızda çok sayıda türün kuzeyden güneye giderken kayıtlarını aldık. Mevsim geçişi, kuzey yarım kürenin soğumaya başlamasıyla güneye doğru kuş göçü başladı. Güneye göç bittikten sonra mart ayında tekrar kuzeye doğru başlayacak. O dönemde tekrar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kış mevsiminde de kuş sayımını yapıyoruz.” Avci, Muş'taki sulak alanların yerleşim yerlerine uzak olması nedeniyle bozulmadığını, kirletici unsurların az olduğunu ifade ederek, "Bu etkenlerden dolayı özellikli kuşlar bölgemizi tercih ediyor. Ovada beslenen kuşlar daha sonra güneye doğru göç ediyorlar. Sulak alanların zenginliği kuşları cezbediyor. Bölgede kulaklı orman baykuşu, küçük martı, angıt, büyük gri balıkçıl, kızıl şahin, sakarmeke, küçük batağan, yeşilbaş ördek, mahmuzlu kızkuşu, ekin kargası, kaya güvercini ve tahtalı gibi birçok kuş türü görüntüledik" dedi. (AA)