Sevgili okuyucularım, Ortadoğu ülkesinde yer alan bazı İslam ülkeleri var. Bunları şeyhler, krallar, emirler yönetiyor.
Suudi Arabistan, Katar vesaire...
Bunların tamamında İslam’ın şeriat kuralları geçerli.
Bunların tamamı diktatörlük.
Hiçbirinde insanlıktan, insan haklarından, demokrasiden falan eser yok.
Ama hepsi petrol zengini... Allah onlara yerin altındaki sonsuz bir serveti bağışlamış, onun sefasını sürüyorlar.
Hemen hepsi hırsız ve rüşvetçi.
Avanta vermeden iş yapamaz ve yaptıramazsınız. Şeyhlerin, emirlerin, kralların payını mutlaka vereceksiniz.
Bu ülkelerin tamamı ABD’nin güdümündedir, ABD’nin kucağında oturur.
Tamamında Kuran hükümleri geçerlidir ama işlerine geldiği sürece.
Kadın ikinci sınıf yaratıktır ve köle olarak görülür. Kadın örtülü olmak zorundadır. Örtü de yetmez, peçe gerekir.
Ellerinde para boldur ama insanlık yoktur, ahlâk, hak, hukuk hiç yoktur. Herkes korku içinde yaşar.
Hele yabancı iseniz, adınız herhangi bir olaya karıştığı takdirde yandınız... Polise ve şeriat mahkemesine düştüğünüz anda izinizi hiç kimse bulamaz. Artık onların insafına kaldınız demektir.

* * *

Bu heriflerin dinimizle, Müslümanlıkla uzaktan yakından ilgisi yoktur.
Şeriatla yönetilirler ama din, onların elinde sadece bir sopadır.
Kendi hırsız rejimlerini korumak için kullandıkları en etkili alettir.

* * *

Son Suriye olaylarına bir bakalım... Suriye, Türkiye’nin de desteği ile dört yıl önce karıştı, karıştırıldı...
Milyonlarca Suriyeli evini barkını, aile ocağını bırakıp ülke dışına kaçmak zorunda kaldı. Bir bölümü bize sığındı, yüz binlercesi ise Türkiye üzerinden Yunanistan’a, oradan da çeşitli Avrupa ülkelerine gitti.
Hıristiyan ülkelere!..
Yunanistan’a deniz yoluyla ulaşmak isteyenlerin binlercesi dolandırıldı, binlercesi de bindikleri çürük botların batması sonucunda denizde boğuldu.
Üstelik kaçmayı başaranlar her ülkede eşek muamelesi gördü.
Her olay bir insanlık dramı idi...
Ve kaçanların yüzde 99’u Müslümandı.

* * *

Şimdi soruyorum, Müslüman geçinen bu Ortadoğu ülkelerinden hangisi kapılarını bu din kardeşlerine açtı?
Örneğin Suudi Arabistan, Katar gibi ülkelerin hangisi bu insanlık dışı olaya bir katkıda bulunup hiç değilse birkaç bin sığınmacıyı ülkesine kabul etti?
Sıfır!
Oysa ellerinde sonsuz para ve kaynak var.
Diyelim ki sakıncalı buldukları için bunu yapmadılar. Peki o insanlara bir dolarlık olsun yardımda bulundular mı?
Dünya kamuoyuna bu doğrultuda bir mesaj verdiler mi?
Hayır!..
Çünkü onların Müslümanlığı tamamen göstermelik ve kendi iktidarlarını İslam’ı sömürerek sürdürmekten ibarettir.
Dinimiz onların elinde bir baskı aracı, bir sahtekarlık vesilesidir.

* * *

Bunların “Müslümanlığı (!)” konusunda kafamı hep kurcalayan başka bir olaydan da söz edeyim.
KKTC 1974 yılından bu yana bağımsız bir ülke. Nüfusunun tamamını Müslümanlar oluşturuyor.
Bize dost (!) ve kardeş (!) geçinen hiçbir İslam ülkesi, Ortadoğu ülkeleri dahil bugüne kadar KKTC’yi resmen tanıma zahmetine katlanmadı.
Tamamı Rum tarafını tanıyor.
Hepsinin Rum tarafında büyükelçiliği, Rumların da o İslam ülkelerinde büyükelçilikleri var.
Şimdi tiyatronun sahnesini biraz genişletip olaya başka bir açıdan bakalım.
Sadece Suudi Arabistan ve Katar gibiler değil...
Nerede Azerbaycan, Pakistan, İran, Irak, Mısır, Cezayir, Fas, Tunus ve adına Türk Cumhuriyetleri dediğimiz, aslında Türk olmakla pek fazla ilgisi olmayan öteki ülkeler?
Bugüne kadar hangisi tanıdı KKTC’yi?
Kendimizi aldatmayalım, hiçbiri!

* * *

Demek ki iş dış politika uygulamalarına gelince ortalıkta ne Müslümanlık kalıyor, ne de Türklük!
Varsa yoksa ABD’nin istekleri ve direktifleri!
Tayyip yılda birkaç kez Suudi Arabistan ve Katar’a gidiyor. Onlarla pek sıkı fıkı...
Acaba onlara bir kez olsun ricada bulundu mu:
“Ey muhterem din kardeşlerimiz, aradan tam 41 yıl geçti. Tanıyın artık şu bizim KKTC’yi...”
Bulunmadı zira tanımayacaklarını, bu konuda sözünün asla geçmeyeceğini biliyor.
Konuya sığınmacılarla başladım, KKTC ile bitirdim!
Bu din tüccarlarının, Müslümanlığı kendi siyasal ve kişisel çıkarları doğrultusunda kullanan para babası sahtekarların maskesini biraz olsun indirmeyi amaçladım.