Şaşkınlık ve üzüntü arasında gidip geliyorum...

Sebebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan!

FETÖ’nün 17-25 Aralık 2013 operasyonunun asıl hedefi Erdoğan’dı.

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 darbesinin asıl hedefi Erdoğan’dı.

Ki, -mahkeme ifadelerimiz dahil- onca uyarılarımıza rağmen, “alnı secdeye değenden memlekete zarar gelmez” diyerek FETÖ’ye sahip çıktı Erdoğan...

Hiç ders alıyor mu? Ben yazayım siz karar verin:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “cemaatler-tarikatlar sivil toplum kuruluşudur” sözünün derinde yatağının farkında mı Erdoğan?

Aynı duygusallığı bunca yaşanmışlığa rağmen inatla sürdürüyorlar; “başı secdeye değenden zarar gelmez!”

Bu sebeple Bakan Tekin’e hak verdiğini düşünebiliriz. Sadi Şirazi’nin sözünü anımsatmak zorundayım: “Ders alınmazsa, her hata sonraki hatanın virüsü olur.”

“Cemaatlerin sivil toplum kuruluşu” olduğunu söyleyen Bakan Tekin’in akademik kimliği merakıma sebep oldu. Referans kaynaklarını merak ettim.

Bakın neler buldum:

★★★

Bakan Yusuf Tekin’in yüksek lisans tezi şuydu:

-Osmanlı Devleti’nde Siyasal Sistemin Meşruluğu Sorunu Çerçevesinde Birinci Meşrutiyet’in Tartışılması... (Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, 1997, YÖK Tez Merkezi, Tez No: 63246.)

Tezin danışmanı kimdi: Mümtazer Türköne...

Bakan Yusuf Tekin’in doktora tezi şuydu:

-Osmanlı Devletinin Son Döneminde Modern Ulus Devlete Yönelik Girişimler. (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 2002, . YÖK Tez Merkezi, Tez No: 125007.)

Doktora tezin danışmanı kimdi: Mümtazer Türköne...

Bakan Tekin’in “hocası” Zaman gazetesi yazarı Türköne’nin 15 Temmuz darbesinden sonra hapis yattığını ve FETÖ’ye yardım etmekten ceza aldığını biliyorsunuzdur.

Keza:

1990’larda itibaren (yayınlarını İletişim’in çıkardığı Şerif Mardin’den İletişim’ci Birikimcilere) FETÖ’yü “sivil toplumcu” gösterip legalleştiren algı çalışmaları Yusuf Tekin gibi akademisyenleri nasıl etkiledi? (Parantez açayım: Tekin’in danışmanı-referans kaynağı Türköne’nin “Siyasi İdeoloji Olarak İslamcılığın Doğuşu” kitabının 1994’de İletişim Yayınları’nın çıkarması tesadüf mü? Sol’dan Sağ’a bu “girift ilişkiler” kitap olur...)

★★★

Bakan Tekin, 2006’da (F. Gülen’i çağdaş sufi olarak gösteren Pensilvanya Temple Üniversitesi’nden) Sabri Çiftçi ile birlikte “1877’den Günümüze Türkiye’de Parlamento: 22. Dönem TBMM’de Parlamento ve Parlamenter Rol Algısı” kitabını yazdı.

İkili ayrıca, “askeri vesayet” kavramının gündeme gelmeye başladığı 2000’le başında, Richard H. Kohn’un yazdığı “Demokrasiler Orduyu Nasıl Denetler” makalesinin çevirdi. Vs. Vs.

Daha sonra Bakan Tekin 2009’da Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi’ne atandı. Burada öğretim üyeliği, bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı yaptı.

2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın yardımcılığı görevine getirildi. Burada üniversite gençliği ve gençliğin sorunları konularında projeler hayata geçirdi...

2013’te Milli Eğitim müsteşarı oldu...

15 Temmuz darbesinden sonra Ekim 2016’da (Kırgızistan Bişkek’te 1997’de kurulan) Manas Üniversitesi’ne gitti...

15 Eylül 2018’de Türkiye’ye dönerek Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörü oldu. Sonra, 4 Haziran 2023’te Milli Eğitim Bakanı olarak atandı...

Uzatmayayım, şunu demek zorundayım:

Gök kubbe altında söylenmemiş sözümüz kalmadı! Ve fakat dinleyen yok. Erdoğanlar kendi bildiklerinden dün de bugün de hep eminler...

Erdoğan, FETÖ’nün teorik inşasını yapan ve bu sebeple geçmişte Türkiye Bilimler Akademisi üyeliği üç kez reddedilen Şerif Mardin’e,  2017’de Türkiye Bilimler Akademisi Uluslararası Akademi Ödülü verdi! Ne diyelim; “cemaat-tarikat” deyince akan sular duruyor!