-Hukuksuz kalmak, en büyük yoksunluk, en büyük karanlıktır.-

Toplumsal aydınlığımızı karartan gereksiz ve sakıncalı sözler yaşam kıvancımızı da kırmaktadır. Özellikle siyasal alandan yükselen ve yayılan kötü örnekler büsbütün sarsıcı olaylara neden olmaktadır. Konuşmasına özen göstermeyen, genel nitelemeyle dikkat etmeyenlerin neden olduğu yaşam yıkımları bağışlanma sınırını aşmaktadır. Siyasal alanda sık sık rastlanan ölçüsüz sözler, sakıncalı tepkiler ve çıkışlar, terbiye dışı tutumlar yaşam kıvancımızı da bozmaktadır. Geçenlerde hiç beklenmeyecek bir yerden “Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımamak..” içerikli bir anlamsız, bir sakıncalı çıkış oldu. Böyle bir tutum ve davranış hukuk dışına düşmek, geçerliğini yitirmek, boşlukta ve karanlıkta kalmaktır. Sorumluların, devlet katlarında geçici bulunanların ağızlarından çıkanı kulaklarının duyması gerekenlerin başında olması beklenir. Üstelik bir üst yargı kurulunun böyle bir açıklaması tam bir hukuk karası, Anayasa aykırılığı demektir.

Kimi çevrelerde o kadar çok RTE ve iktidar dalkavukluğu var ki artık tiksinti uyandırıyor. İnsanları sevmek, desteklemek, okşamak ve yüreklendirmek bir gönül ve akıl yaklaşanıdır. Ancak “tabasbus” denilen yaltaklanma bir düşüklük, bir kötülük, bir tür hastalıktır. Özellikle siyasal alanda beklentiler, çıkar güdüleri ve yaklaşım bozukluklarıyla sergilenen biçimleri, türleri tiksindirici boyutları bile aşmaktadır. Kişilik değerleri bir insanın en belirgin nitelikleridir. Bu konuda, hiçbir aykırılık hoşgörülemez.

Yinelemekte yarar var, adalet yama değil, en etkin sargı, en sıcak başyastığı ve kucaktır.