-Anayasal aykırılıklar hukuk yıkımlarıdır.-

ANAYASA’nın 1. maddesinde bir cumhuriyet olarak nitelendirilen Türkiye devletinin şekli, 2.maddedeki niteliklerle ayrıntılı biçimde tanımlanmıştır. Lâik ve sosyal bir hukuk devleti olarak vurgulanması yaşamsal anlamını daha belirgin kılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının onur kalesi olan yapı, sonsuza değin bağımsızlık andıyla vurgulanan özenle hepimizin en büyük değeridir. Bu and, hepimizin bağımsızlık, özgürlük, çağdaşlık ve hukuksallık bağımızın içtenliğini içermektedir.

Günümüz cumhurbaşkanının Anayasa’nın 23. maddesindeki konum özelliğini ve yansızlığını içeren TARAFSIZLIK ilkesine aykırı parti genel başkanlığı tam bir hukuksal aykırılıktır. Ne yazık ki bu sorun üzerinde yeterince durulmuyor. AKP’nin yerel seçim toplantılarına katılacağına ilişkin afişler direkleri karartıyor. Demokrasi hukuksal aykırılıklarla gölgelenemez. Anayasa’ya aykırılık kurum, durum ve tutumu geçersiz kılar. Cumhurbaşkanının parti genel başkanlığı 23.maddesindeki yansızlık andıyla asla bağdaşmıyor. Tarafsızlık kesin ve tartışmasız bir konumdur. Bu yapı ancak tutum ve davranış nedeniyle tartışılır. Oraya buraya çekilip sığdırılarak sulandırılıp sömürülüp anlamsız kılınamaz. Parti genel başkanı yalnız partisini, cumhurbaşkanı tüm ulusu temsil eder. İkisi birlikte bağdaşamaz. Tersine durum yalnız kendi partisini değil rejimin geçerliğini tartışmalı kılar.

Mustafa Kemal’in padişahlık ve halifelik önerilerini reddedişindeki asaleti asla unutmamalıyız. Ne yazık ki günümüzde cumhurbaşkanı andındaki tarafsızlık üzerinde yeterince durulmuyor. Rejime düşüreceği gölge önemsenmiyor. Günümüzdeki durum, hem cumhurbaşkanlığı hem de parti genel başkanlığı sıfatlarını kanımızca gölgeliyor. Anayasa’ya aykırılığın bir geçersizlik olduğu düşünülmüyor. Birliktelik sıfatı da olumsuz etkiliyor. Anayasal and da geçersiz duruma düşüyor. Ankara Belediye Başkanı adayıyla afişlerdeki resim anayasal konumun siyasal karabulutu oluyor. Tüm ulusu temsil eden cumhurbaşkanı bir partinin genel başkanı olamaz. Genel başkanlıktan gelir ama sıfat geride kalır. Parti seçimlerinde yer almak, onun afişlerinde birlikte olmak sıfatına gölge düşürür, güveni sarsar. Tarafsızlık tutum ve davranış özeni gerektirir. Cumhurbaşkanlığı makamı ilçe belediye başkanlığı, il belediye başkanlığı gibi yerel bir bölgenin değil, tüm ülkenin, devletin, ulusun başkanlığıdır. Siyasal parti etiketi hiçbir yönden, hiçbir nedenle konulamaz, savunulamaz. Ne yazık ki bu aykırılık çekinilmeden sürdürülüyor. Siyasal hırs niteliklerin kara gölgesidir. Yukarıda da değindiğimiz gibi cumhurbaşkanlığı ile parti genel başkanlığı birlikteliği büyük bir hukuk aykırılığı ve geçersizlik nedenidir. Hele siyasal propaganda birlikteliği, rejimi gölgeleyen makamı ve sıfatı tartışılır duruma sokan bir ağır aykırılıktır. Bu durumu hukukla bağdaştırmak olanaksızdır. Hukuksuzluk da en büyük, en önemli geçersizliktir. Demokratik rejim yaz-boz tahtası değil, erdemli siyaset düzenidir.