17 yıldır çalıştığım işyerinde 8:30 – 16:30 çalışırken, rızam alınmadan çalışma saatim 1 saat uzatıldı. Razı olmadığımı bildirmeme rağmen bir şey yapamadım. İş akdimi tek taraflı feshedip, tazminat ve işsizlik maaşı alabilir miyim? Ahmet Özdemir

Genel olarak haftalık çalışma süresi 45 saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Günlük çalışma süresi her ne şekilde olursa olsun 11 saati aşamaz.

Haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma sayılır. Fazla çalışma için işçinin onayının alınması gerekir. Bu bağlamda, günlük çalışma sürenizin bir saat uzatılması, haftalık çalışma sürenizi 45 saat olan haftalık çalışma süresinin üzerine çıkarıyorsa, 45 saati aşan çalışma fazla çalışma sayılır ve bunun için onayınızın alınması gerekir. Onayınız olmaksızın fazla çalışma yaptırılamaz.

Diğer yandan, denkleştirme esasına göre çalışma şeklinde, tarafların yazılı anlaşması ile 45 saatlik haftalık normal çalışma süresi, işyerinde haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşuluyla faklı şekilde dağıtılabilir. Bu durumda, yoğunlaştırılmış iş haftası veya haftalarından sonraki dönemde işçinin daha az süreyle çalıştırılması suretiyle, toplam çalışma süresi, çalışması gereken toplam normal süreyi geçmeyecek şekilde iki aylık süre içinde denkleştirilir.

Bu bağlamda, artırılan günlük çalışma süreniz ister fazla çalışma, ister denkleştirme esasına göre çalışma olsun, her iki durumda da karşılıklı anlaşma ve rızanız gerektiğinden, rızanızın alınmaması haklı fesih sebebi sayılır. İş sözleşmesinin haklı nedenle feshi, kıdem tazminatı ve işsizlik ödeneğine hak kazanmanızı sağlar.

İşsizlik sigortası primleri iade edilir mi?


Emeklilik şartlarını sağladığımızda, daha önceden de hiç işsiz kalınmamış ve işsizlik ödeneği alınmamışsa, İşsizlik Sigortası Fonu’nda biriken paralar geri alınabiliyor mu? Veya belirli dönemlerde KÇÖ ya da işsizlik ödeneği aldığımızda, bu ödemelerden sonra kalan İşsizlik Sigortası Fonu paraları tarafımıza ödenebiliyor mu? Ozan Göktepe

Emeklilik şartları sağlandığında, daha önceden hiç işsiz kalınmamış ve işsizlik ödeneği alınmamış olsa da İşsizlik Sigortası Fonu’nda biriken paralar (primler) herhangi bir şeklide geri alınamaz. Belirli dönemlerde kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) veya işsiz kalınan dönemlerde işsizlik ödeneği aldığında da, bu ödemelerden kalan işsizlik sigortası primleri geri ödenmez. Ancak işsizlik ödeneği alırken, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresi doldurulmadan tekrar işe girilmesi ve işsizlik ödeneğinden yararlanmak için gereken şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalınması halinde, daha önce hak edilen işsizlik ödeneği süresi dolduruluncaya kadar, işsizlik ödeneği alınabilir.

Emekli aylığına vergi istisnası uygulanır mı?


Emekli Sandığı emeklisiyim. Emekli olduktan sonra 2018 yılında bir böbreğimde kitle (kötü huylu) tespit edildi ve ameliyatla alındı. Fakat böbrek işlevini sürdürmekte. Bu durumda emekli maaşıma vergi istisnası uygulanarak daha fazla emekli maaşı alabilir miyim? N. Şahin

Emekli aylıkları üzerinden vergi kesintisi yapılmıyor. Emekli aylıkları vergiye tabi olmadığından, herhangi bir nedenle vergi istisnası uygulanması da söz konusu olmaz.