ÖNEMLI zamanlardan geçmekteyiz. 21 derece Boğa burcundan geçiş yapmakta olan Jüpiter ve Uranüs’ün tam kavuşumunu deneyimlediğimiz bugün, yörüngesinde güneşe en yakın geçişini yapacak olan 12P/Pons Brooks yıldızının en parlak görüleceği tarihle örtüşüyor. Hakikaten nadir bir gün yaşıyoruz. Bu geçişler insan bilin-cinde önemli bir açılma, aydınlanma, parlak ve yeni fikirlere daha açık olma, yaratıcı ve pratik çözümler ortaya koyma potansiyelini hareke-te geçirecektir. Dünya üzerinde yaşayan varlıklar olarak bizleri bireysel ve toplumsal uyanışa çeken bir sürece şahitlik ettiğimizi söyleyebiliriz.

21-25 NİSAN ARASINA DİKKAT!

Yermerkezli ve güneşmerkezli astroloji haritaları bu tarih aralığına dikkat çekiyor. Etkili güneş patlamaları, jeomanyetik fırtınalar, insanlar ve ülkeler arasın-da gerginlik, doğal afetlerde, sismik aktivitede ve volkan aktivitesinde artış görebiliriz. Dünya geneli için geçerli olmakla birlikte, ülke olarak bizlerin de temkinli olmasında fayda var.

AKREP BURCUNDA SİNSİ DOLUNAY

24 Nisan saat 02:48’de 4 derece Akrep burcunda gerçekleşecek dolunay Plüton ile dik açı oluşturuyor. Sinsice planlanmış tuzaklara, namertçe saldırılara, arkadan döndürülen işlere ve ayak kaydırma operasyonlarına, casusluklara ve skandal gelişmelere açık bir zaman dilimindeyiz. Kime ve neye güveneceğimizi saptamakta zorlanabiliriz.

SİBER GÜVENLİĞE DİKKAT!

Devletlerin, bankaların ve kurumların güvenlik sistemlerine çok dikkat edilmesi gerek. Yapay zekâ ve siber kelimelerinin geçtiği konu başlıkları öne çıkacak! Nükleer tesislere siber saldırılar, önemli bilgilerin ele geçirilmesi yönünde kullanılan casus yazılımlar, ekonomi ile ilgili sistemleri çöktürmeye yönelik girişimler, bankalara ve kurumlara ya da şirketlere yönelik siber saldırılar iyice vurgu kazanacak. Savunma ve güvenlik sistemlerini iyileştirmenin ne denli elzem olduğu daha iyi anlaşılacak.

GENİTAL BÖLGENİZİ KOLLAYIN!

Dolunay genital bölge ile ilgili sorunlara dikkat çekiyor. Medikal astrolojide Akrep burcu vücutta uzuv olarak: Cinsel organlar, boşaltım sistemi, mesane, alt karın bölgesini yönetir. Dolayısıyla dolunay civarındaki günlerde bu bölgelerimizi daha iyi kollamamız çok önem taşıyor.

SEZGİLERİNİZE GÜVENİN!

Akrep dolunayı sezgilerimize kulak vermemiz gereken bir döneme de işaret ediyor. Tabii ki akıl ve mantık yolundan tamamen uzaklaşmamız gerekmiyor. Ama sezgilerimizi öne çıkarmamız, doğru yolu bulmamızda önemli destek verecektir.

EKONOMİDE KRİTİK DÖNEM

Yüksek enflasyonun kendini göstermeye devam ettiği dönemdeyiz ve görünen o ki mayıs ayında enflasyonda zirve noktasına varabiliriz! Dolunay haritasına bakarak da bunu teyit edebiliriz.

TÜRKİYE ASTROLOJİ HARİTASI

Dolunay ülkemiz için çok önemli. Diplomat, ataşe gibi rol üstlenen yönetici figürlerini zorlayacak ve/ veya iletişim trafiklerini hayli arttıracak olduğunu söyleyebiliriz. İttifak içerisinde olduğumuz ülkelerden bazıları, tam tersine dönebilir. Beklenmedik bir biçimde karşımızda yer alabilir. Güvenliğimizi tehdit edecek durumlar ortaya çıkabilir. Meclis’te önemli değişiklikler, Anayasa ile ilgili değişiklikler gündeme getirilebilir. Bunlar mayıs ayındaki Boğa yeniayı sonrasında daha da belirginleşecek.

MERKÜR GERİLEMESİ BİTİYOR!

İletişim gezegeni Merkür 25 Nisan itibariyle Koç burcundaki gerilemesini tamamlıyor. İletişim biraz olsun rahatlamaya başlayacaktır.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

Pazartesi günü başka-larını alaşağı etme çabasın-dan, gereksiz dedikodu ve gıybetten, ilişkilerimizi ken-di çıkarımız ve isteklerimiz yönünde manipüle etmek-ten uzak durmamız yerinde olur. Önemli talep ve baş-vurular, imzalar, verilecek sözler açısından uygun bir günde değiliz. Akşam saat-lerinde sağlık konusunda dikkatli olmamızda fayda var!

Salı günü ilişkilerde ace-le davranışlardan ve sözler-den uzak durmamız yerinde olur. Bizi aşağı çekmeye ça-lışan kişilerden, kıskançlık ve intikam gibi aşağı duy-gulardan uzak durmamız çok önemli! Kişisel bakım, alışverişler açısından uygun bir zaman diliminde değiliz, farkında olalım! Hayli ger-gin akşam saatlerinde ego ve güç çekişmelerine şahit olabiliriz.

Çarşamba günü bo-yunca zıtlaşma enerjisi aktif, önemli talep ve baş-vurular açısından uygun bir günde değiliz. Olgun ve aklı başında konuşmalar ve kararlar açısından akşam saatleri uygun gözüküyor. Tecrübesine inandığımız kişilerle bir araya gelebiliriz.

Perşembe günü ani ve beklenmedik durum ve yön değişikliklerine, fiziksel ve maddi güvenlik sorunları-na açık olacağız. Rekabete, mücadeleye girişmek, spor-tif aktiviteler, güç ve enerji gerektiren işlere girişmek açısında akşam saatleri verimli gözüküyor. Manevi açıdan da verimli bir zaman dilimindeyiz.

Cuma günü yayılma, genişleme enerjisi aktifle-şiyor. Bugünü önemli iş ve girişimler, etkili pozisyon-daki kişilere yapılacak talep ve başvurular, görüşmeler açısından kullanılabiliriz.

Cumartesi sabah sa-atlerini önemli toplantılar, konuşma ve yazışmalar için kullanabiliriz. Öğle saatlerinde ise engellerle karşılaşabilir, yavaşlamak durumunda kalabiliriz. Ak-şam saatlerinde şifa ve sağ-lık yönünde güzel bir enerji akışı var.

Pazar sabah saatlerin-de sakarlıklara, kazalara açık olabiliriz. Aceleden kaçınalım. Tartışmalara da davetiye çıkaran bir zaman dilimindeyiz, farkında ola-lım! Günün ikinci yarısında denge ve istikrarı sağlaya-biliriz. Yapılması gereken işleri daha doğru şekilde organize edebiliriz.