Hafta başı bu köşede yayımlanan “Belediye, çalışanının ‘cinsel hayatı’ ile mezhebini niye işler?” başlıklı yazımda, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin (BŞB), çalışanlardan imzalamasını istediği “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme ve Muvafakatname” başlıklı metni eleştirdim.

Kahramanmaraş BŞB Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Atalay Selamet aradı, görüştük.

Cevap hakkına saygı ilkesi gereği, değerlendirmelerine yer vereceğim. Ancak bu değerlendirme, yazılı bir açıklama değil, telefon görüşmesiyle olduğu için aldığım notları paylaşacağım.

Selamet, yazıma konu metindeki “özel nitelikli kişisel veriler”in, kanunda yer aldığını, imzalatılan metne konulma sebebinin “personeli bilgilendirme amaçlı” olduğunu söyledi. Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ndaki ilgili bölümleri aynen yazmak yerine, bu yolun tercih edildiğini belirten Selamet, özetle şöyle dedi:

“ÖZEL VERİLERLE İŞİMİZ YOK”

“Kanun gereği bizim bu bilgileri sunuyor olmamız gerekiyor. Yoksa Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak, özel nitelikli verilerle bir işimiz yok. Onları işlemiyoruz. Çalışanlardan da ırk, mezhep, cinsellik gibi konularda herhangi bir geri dönüş istemiyoruz.”

Sorum üzerine de çalışanın cinsel yönelimi, mezhebi, etnisitesi, felsefi görüşünün kesinlikle işten çıkarma ya da ayrımcılık anlamına gelecek bir işlemin gerekçesi olmayacağını söyledi.

Ben de sayılan bu “özel nitelikli kişisel verileri”i işleyip muhafaza etmeyeceklerini ifade etseler dahi; çalışan imzaladığı an, bu yetki ve hakkın, Belediye tarafından alınmış olduğunu ifade ettim. Hatta verilerin -yasadaki kurallar gözetilerek- başka şirketlere aktarılabileceğini de...

İKİ AYRI METİN OLMALI

Sorun; mevzuat gereği ayrı ayrı düzenlenmesi gereken muvafakatname ile bilgilendirme metinlerinin tek metinde birleştirilmesinden kaynaklanıyor olabilir miydi?

Bu düşüncemi ve sorumu paylaştığımda, “Doğru, olabilir” karşılığını aldım.

Bu durumda, “açık rıza gerektiği için”, Belediye’nin metni yeniden düzenleme gibi bir durumu olup olamayacağını sordum. Aldığım cevap, metnin çalışanlarca imzalandığı yönünde oldu.

★★★

Velhasılı değerli okurlar, Kahramanmaraş BŞB, hazırlatılıp çalışana imzalatılan “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme ve Muvafakatname” başlıklı metnin varlığını ve içeriğini reddetmiyor.

Ancak Belediye, “özel nitelikli kişisel verilerin” yasada geçtiğini, yasa gereği bunu her kurumun yapmak zorunda olduğunu, kendilerinin de bilgilendirme amaçlı yaptıklarını vurguluyor.

Peki sorun nerede?

İçeriği ve niteliği farklı olması gereken iki metnin, tek metinde birleşmiş olması.

Çalışandan “özel nitelikli kişisel veriler”i ilgili kurumun işleyebileceği, aktarabileceğine dair rıza istenecekse, bunun mutlaka ayrı bir muvafakatname ile sağlanması gerekiyor çünkü. (Metinlerden birinin adı “aydınlatma”, diğeri “açık rıza”)

Yapılmayan bu. Bu da kilit önemde bir eksiklik. Ve bu eksiklik de niyet ne olursa olsun, hukuk zemininde hak ihlali tartışmasını beraberinde getirir.

Sonuç: Bu yazı ve yazı dolayısıyla yaptığım görüşmelerden, kişisel verilerin korunması kanunu ve uygulamasına dair farkındalık konusunda, daha alınacak çok mesafe olduğu izlenimi edindim.

★★★

Belirtmeden geçmeyeyim: Yaptığımız görüşmede, önceki yazımın sonundaki “Maraş Katliamı”na atıfta bulunan kısımdan üzüntü duyulduğu, şehrin bunca zaman sonra “bu olay”la değil, kalkınma ve gelişmişlikle anılmak istendiği de belirtildi.