Ocak sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2023 yıl sonuna göre 1,7 milyar ABD doları azalarak 162,0 milyar ABD doları oldu.

Vadeye göre incelendiğinde, 2023 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 1,8 milyar ABD doları azalarak 152,7 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 158 milyon ABD doları artarak 9,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 152 milyon ABD doları arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 61 milyon ABD doları artışla 14,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 151 milyon ABD doları azaldı, tahvil stoku ise 27 milyon ABD doları azalarak 1,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,6 milyar ABD doları azaldığı, tahvil stokunun ise 16 milyon ABD doları azalarak 10,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2023 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 15 milyon ABD doları artışla 4,5 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 264 milyon ABD doları azalışla 1,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Ocak sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1,3 milyar ABD doları azalarak 106,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 158 milyon ABD doları azalarak 7,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

UZUN VADELİ BORCUN YÜZDE 58,7'Sİ DOLAR CİNSİ

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 152,7 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,7'sinin ABD doları, yüzde 35,5’inin Euro, yüzde 2,2’sinin Türk lirası ve yüzde 3,6’sının ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 9,3 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 42,7’sinin ABD doları, yüzde 28,8’inin Euro, yüzde 22,7’sinin Türk lirası ve yüzde 5,8’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Ocak sonu itibarıyla, 152,7 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 37,5’ini finansal kuruluşların, yüzde 62,5’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Aynı dönemde, 9,3 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 71,0’ını finansal kuruluşların, yüzde 29,0’ını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Ocak sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 48,0 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlendi.