Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)  2019-2022 dönemine ait Turizm Uydu Hesabı istatistiklerini açıkladı.

Veriler 2020 yılında başlayan Covid'in turizmi sert etkilediğini ortaya koydu. 

Verilere göre, Turizm ürünlerinin tüketiminin yurt içi arz içindeki büyüklüğü 2022 yılında yüzde 3,3 oldu. Bu rakam 2019'da yüzde 3,9 olarak gerçekleşmişti. Pandeminin etkili olduğu 2020'de bu oran yüzde 2,3'e düşerken 2021'de ise yüzde 2,7 oldu.

TURİZM HARCAMALARINI ENFLASYON VURDU

Ülkemizdeki turizm amaçlı toplam tüketim değeri 2022 yılında 1,3 trilyon TL olarak gerçekleşti.

Turizm amaçlı toplam tüketim değerinin toplam yurt içi arz içerisindeki payı yüzde 3,3 oldu. Bu rakam 2019'da 392,3 milyar TL, 2020'de 266 milyar TL, 2021'de ise 477 milyar TL oldu.

Rakamın 2022'de sert artmasında turizmdeki kısmi toparlanmanın yanı sıra kur krizi ve enflasyon etkili oldu.

Ülkemizde doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma değer 2022 yılında 586,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma değerin toplam gayrisafi katma değer içindeki payı yüzde 4,4 oldu. Bu rakam 2019, 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla yüzde 4,6, yüzde  2,7 ve yüzde 3,4 olarak gerçekleşmişti.

PANDEMİDE TURİZM SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM AZALDI

Turizm sektörlerinde doğrudan turizm amaçlı istihdam edilen kişi sayısı 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 27 artarak 885 bin kişi oldu. 2019 yılında bu rakam 935 bin olmuştu. Pandemi sonrası 2020'de istihdam edilen kişi sayısı 627 bine düşerken 2021'de ise 697 bin kişi istihdam edildi. 

2022 yılında turizm sektöründeki istihdamın toplam istihdam içindeki payı yüzde 2,9 oldu. Bu rakam 2019, 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla yüzde 3,3, yüzde 2,3 ve yüzde 2,4 olarak gerçekleşmişti.