Atılım Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokul bünyesinde Pilotaj Bölümünü hayata geçirerek yeni bir atılım yapıyor. Pilotaj Bölümünün uçuş eğitimi için AFA (Atlantic Flight Academy) ile işbirliği protokolü imzalandı. Atlas Global Havayolu Şirketinin eğitim kuruluşu olan AFA ile yapılan eğitim işbirliği anlaşmasına göre, uluslararası standartlarda üstün nitelikli Havayolu Ulaşım Pilot Lisanslı (Airline Transport Pilot License: ATPL) pilot yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Bu amaç için hazırlanan Atılım Üniversitesi ve AFA Uçuş Eğitim Organizasyonu İşbirliği Protokolü, 11 Şubat 2015 tarihinde Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Yalçın Zaim, Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Özgenoğlu ve AFA Genel Müdürü Sermed Temizkan tarafından imzalandı. İmza Törenine Üniversite yöneticileri de eşlik etti. Konu ile ilgili Atılım Üniversitesi tarafından yapılan açıklama şöyle:

Çağdaş yaşamın en hızlı aynı zamanda en güvenilir ulaşım aracı kabul edilen hava ulaşımının en büyük gereksinimi hiç şüphesiz nitelikli teknik elemandır. Bu sektörde, bilhassa donanımlı ve nitelikli pilot, teknisyen ve benzeri teknik eleman eksikliği dünyada olduğu gibi, ülkemizde de büyük boyutlardadır. Özel havacılık şirketlerin kurulmasına izin verilmesiyle başlayan hava ulaşımındaki hızlı büyüme ve gelişme süreci, ülkemizde bugün beklenen hedefleri aşmış bulunmaktadır. Ülkemizde ulusal hava taşımacılığına olan ilgi ve talep katlanarak artmakta olup, yapılan araştırmalar ve değerlendirmeler bu artışın önümüzdeki 10 yıl içinde de aynı hızla devam edeceğini göstermektedir. Havacılık sektöründeki bu gelişmeler; çok iyi eğitilmiş, nitelikli, iyi İngilizce bilen, uluslararası standartlarda kaptan pilot ihtiyacını ön plana çıkarmış bulunmaktadır.

Ülkemizde, araştırma-geliştirme faaliyetleri, eğitim-öğretim kalitesi ve girişimci/yenilikçi özellikleri ile, Vakıf üniversiteleri arasında ilk sıralarda yerini alan Atılım Üniversitesi; çağdaş bilim ve teknolojiyi özümsemiş, uluslararası standartlarda eğitim ve öğretim vizyonu ile modern, çağın taleplerine uygun, Avrupa havacılık eğitimi koşullarını yerine getiren pilot yetiştirmeyi de amaçlamaktadır.
Kurulacak olan Pilotaj Bölümü, ülkemizin sivil havacılık sektöründe eksikliği önemli boyutlarda hissedilmekte olan nitelikli pilot ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunacaktır. Yükseköğretim kurumları içinde az sayıda, Ankara’da ise sadece bir kurumda lisans düzeyinde pilotaj eğitimi yapılmakta ve Havayolu Ulaşım Pilot Lisansı (Airline Transport Pilot License: ATPL) verilmektedir. Oysa Ankara’da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü, Türk Hava Yolları ve Türk Hava Kurumu gibi önemli kurumlara bağlı birimlerde yetişmiş, birikimli insan gücü yanında teknik olanaklar da bulunmaktadır. Bu kurumların birikimlerinden ve fiziki altyapılarından da yararlanmak mümkün olacaktır. Ama aynı zamanda, kurulacak pilotaj bölümü, bu kurumların eğitim-öğretim sektöründeki ihtiyaçlarına da katkı verebilecek ve eksikliklerin giderilmesine destek olacaktır. Bunlara ek olarak, söz konusu bölüm, havacılığa ilişkin çeşitli etkinlikleri ve uygulamaları ile, sivil havacılığın ve uçma tutkusunun tüm üniversite öğrencilerine, bölgede ve ülke genelinde halka tanıtılmasına, sevdirilmesine ve yaygınlaşmasına da hizmet edecektir.

Öğrencilerimiz bir yıl zorunlu İngilizce Hazırlık Programını başarıyla tamamladıktan sonra, Yükseköğretim Mevzuatı ve Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği ile Uçuş Eğitim Organizasyonları Kurs Açma ve Yetkilendirme Esasları Talimatı kapsamında 4 yıllık pilot eğitimi lisans programına başlayacaklardır. Eğitim-öğretim 3 aşamadan oluşmaktadır:

a) Akademik Temel Dersler,
b) Uçuş Eğitimi Teorik (yer) Dersleri (14 modül içinde yaklaşık 650 saat),
c) Uçuş Eğitimi (simülatör eğitimi dahil, yaklaşık 250 saat).

Temel dersler ve uçuş eğitimi teorik dersleri (AFA’nın katkısı ile) Atılım Üniversitesi tarafından verilecektir. Uçuş eğitimi “Atılım Üniversitesi ve AFA (Atlantic Flight Academy: Atlantik Uçuş Okulu) Uçuş Eğitim Organizasyonu İşbirliği Protokolu” çerçevesinde AFA tarafından gerçekleştirilecektir.