31. dönem POMEM giriş sınavı duyurusu yayınlandı. Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisansı verilen 6 bin erkek, bin 500 kadın olmak üzere 7 bin 500 öğrenci alınacak. POMEM'e, ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2022 veya 2023 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türlerinin en az (60,00) ve üzeri puan alanlarından alım gerçekleştirilecek. 

POMEM BAŞVURU NE ZAMAN?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartların sürdürülmesiyle lisans alınarak (6.000) erkek ve (1.500) kadın olmak üzere toplam (7.500) öğrenci alımı yapılıyor.

POMEM başvurusu 04 Nisan ile 14 Nisan 2024 tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecektir. POMEM uygulaması 14 Nisan 2024 saat 17.00'ye kadar devam edecek.

POMEM BAŞVURU EKRANI

POMEM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, 04 - 14 Nisan 2024 tarihleri ​​arasında giriş yaparak http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile son başvuru tarihi olan 14 Nisan 2024 saat 17.00'ye kadar Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabilecekler.

POMEM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

POMEM ön başvuru için adaylardan başvuru ücreti alınmayacak. 

31. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar belirlendikten sonra sınav ücretinin yatırılması için sınav ücreti ve hesap bilgileri www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Lisans öğrencileri ve bunlara denklik Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilenler ki
yükseköğretimden mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilir.)

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puanı veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2022 veya 2023 yıllarında yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türün (60,00) taban puanı veya üzerinde puan almıştı.)

 ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin

(c) bendinde kaydedilen puanın en az % 80'ini yaşamış olmak, (Şehit veya görevi malülü eş veya çocuklar:

Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personel şehit veya görevi malullerinin eş veya çocukları ile 12.04.1991 tarihli ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21'inci maddesinin 1'inci haftalarının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya insanlardan lisans mezunları için 2022 veya 2023 yıllarında yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türn en az (48,00) taban puanı veya üzerinde puan sahibi olmuştu.)

d) 18 yaşını doldurduktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla erkek ve kadın adaylar için 30 gün alınmış olması, (01 Ocak 1995 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak) 

e) Silahın taşınmasına veya yapısında görev yapılabilecek hukuki bir engelin bulunmaması,

f) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartların işleyişi,
Söz konusu düzenlemenin ilgili detaylarınde POMEM'lere yapılacak olan çocuk ve kilo şartları
aşağıda belirtilmiş, diğer hususlar için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini inceleyiniz.
(Polis Okullarına alınacak erkek çocuklarında en az 167 cm, bayanların en az 162 cm erkek boyu
uzunluğu olacaktır.)

(Polis Okullarına alınacak erkek ve bayanların 18.00 BMI -27.00 BMI aralığında Beden Kitle
İndeksi olacaktır.)

 g) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri verilmesine karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreli hapis cezasına mahkum edilmediği,

2) Affedilmesi veya hükmün açıklanmasının geri verilmesine karar verilmesine rağmen, bile para tasarrufune karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin sürdürülmesine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, kayıtlı, dolandırıcılık, sahtecilik, krediyi kullanma, hileli iflas, fesat kesme, Edinin ifasına fesat dağılımı, suçun neden olduğu malvarlık değerleri aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkum edildi veya bu suçlardan dolayı devam etmekte bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile sonuçlanmamış olmak,

ğ) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve daha fazlasını çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü ürünler, kaydedildiği kriz veya ihlaller nedeniyle, herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam edilmemekte, bunlardan dolayı idari yaptırımlar uygulanmakta veya bu işler nedeniyle hüküm giyilmemiş olmak,

h) Geçici kayıt tarihi durumunda herhangi bir siyasi partinin veya siyasi partinin yan etkilerine üye olup olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

ı) Alkol, sıcaklık veya ortamların kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görülmüyor,

i) Kamu borcunu kullanmaktan yoksun bırakılmış olmaması,

k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak