Hürriyet gazetesi haberi sevinçle manşetten verdi...

Milliyet gazetesi haberi sevinçle manşetten verdi...

Liberal çizgideki gazete manşetten verdi, İslamcı çizgideki gazete verdi, milliyetçi çizgideki gazete haberi sevinçle abartarak verdi.

İktidar yanlıları ve iktidar muhalifleri pek memnun oldu. Neymiş efendim; ABD kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi görünümünü pozitif olarak belirlemiş...

Hele liboş pop iktisatçıları gördünüz mü; nasıl coşku, nasıl coşku!

Bırakın sadece liberali, ülkemizde ne sağcı tam sağcıdır, ne solcu tam solcudur.

Yalvarıyorum, tarihimizi dikkatli okuyunuz:

İngiliz ticaret anlaşması ve hemen arkasından gelen Tanzimat Fermanı, Osmanlı maliyesini “dikiş tutturamaz hale getirdi. Mesela, 1838-1922 yıllar arasında 81 kez nazır/ bakan değişikliği oldu.

Kırım Savaşı ile 1854’den itibaren borçlanan Osmanlı maliyesi, yirmi yıl sonra iflasını açıkladı. Sultan Abdülaziz “Ramazan Kanunnamesi”  çıkardı:

-Borçları ödeyemiyoruz!

Önce Abdülaziz darbeyle tahtan indirildi. Arkasından 1881’de Sultan İkinci Abdülhamit’e “Muharrem Kanunnamesi” imzalatıldı. Yani:

Muğla tütün köylülerinin Çökertme türküsü ortaya çıktı! (Kolcular gelince Halil’im/ Nerelere kaçalım/Teslim olmayalım Halil’im/ Aman kurşun saçalım...)

Avrupa borcunu alabilmek için, kendine İstanbul merkezli Duyun-i Umumi kurup Osmanlı’nın tuz, tütün gibi vergilerini toplamaya başladı.

Kolcular, bunların silahlı gücüydü!

★★★

 Hürriyet gazetesi manşet atıyor:

-12 yıl sonra artışın nedeni!

Neymiş peki, Fitch Ratings notumuzu niye artırmış?

Bırakın Hürriyet’i ben yazayım:

Erdoğan ve arkadaşları 2002’de neoliberalizme tam bağlılık “yemini” ile iktidara taşındı. Ancak Erdoğan (ve damadı Berat Albayrak) bu “faizci politikayı” terk edip Avrasya’ya yanaşınca “diktatör” ilan edildi, FETÖ darbesiyle düşürülmek istendi.

Erdoğan, bu son seçime kadar (Osmanlı’ya Tanzimat’ı dayatanlara karşı) dik durdu ama sonunda yenildi. Ve yine Mehmet Şimşek’e maliyeyi teslim etti.

İttihatçıların Cavit Beyi neyse Erdoğan’ın da Mehmet Şimşek’i de odur! İttihatçıların yayın organları Cavit Beyi dün nasıl övüyorsa, Ramazan ayına girdiğimiz bu günlerde Fitch Ratings ile umutlanan iktidar medyası manşet atıyor: Çok şükür!

Bu ülkede ekonomi-politik bilinç yok.

Bakınız:

★★★

 Kredi derecelendirmeyi biliyorsunuz; şirket veya ülkenin kredi itibarının belirliyorlar. Borçlunun zamanında anapara ve faiz ödemeleri yaparak borcunu geri ödeme kabiliyeti olup olmadığına bu şirketler karar veriyor!

Üç büyük Amerikan şirketi; Moody’sStandard & Poor’s ve Fitch Ratings küresel sermaye pazarının yüzde 95’ini kontrol ediyor! Dünyadaki şirketlerin-ülkelerin aldıkları borcu/krediyi ödeyip ödeyemeyeceğini bunlar tahmin ediyor.

Bu üç Amerikan şirketi “hassas terazide” mi tartıp kredi notu veriyor; güldürmeyiniz beni!

Bunlar sömürünün aracı, istediklerini yaparsanız size “bol kredi puanı” veriyor. İşin garip yanı, bunların yüksek kredi verdikleri batıyor! Mesela:

1994 Orange County temerrüdü, Asya ve Rusya mali krizleri, Long-Term Capital Management hedge fonunun 1998 çöküşü, 2001 Enron ve WorldCom iflasları ve özellikle de 2008 Mortgage krizinde kredi derecelendirme şirketlerinin büyük günahları olduğu ortaya çıktı.

Şunu yazmazsam olmaz: Amerikan Enron şirketinin, muhasebe kayıtlarında dolandırıcılık yaptığı 2001 yılında bilinip hisseleri keskin düşüşe geçmesine rağmen, bu kredi derecelendirme şirketleri iflastan dört gün öncesine kadar notunu “yatırım yapılabilir” seviyesinde tuttu.

Bu Ramazan ayında bol dua edin; ülkemiz bir daha Ramazan Kanunnamesi yaşamasın! Yoksa, çöküşü durdurmak imkansız hale geliyor.