Taşınmak bir mala (arsa, konut vs.) sahip olan vatandaşları yakından ilgilendiren, özellikle de o mal ile alım satım yaptıkları dönemde gündeme gelen önemli unsurlardan biri de rayiç bedeldir. Peki, rayiç bedel nedir, ne işe yarar? Rayiç bedeli belirleyen unsurlar nelerdir? Rayiç bedel nasıl belirlenir? İşte bunun gibi birçok sorunun cevabını merak eden kişiler için hazırladığımız haberde konu hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz.

RAYİÇ BEDEL NEDİR, NE İŞE YARAR?

Taşınmaz malların, güncel piyasa koşullarına, arz-talep dengelerine göre yıldan yıla değişiklik gösteren değerine rayiç bedel yani pazar değeri denir. Gayrimenkulün günümüz piyasasındaki alım-satım değeri olan rayiç bedel kanunen ise şu şekilde açıklanmaktadır. “Satılacak taşınmazların 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre tespit ve takdir edilen bedeldir”

Rayiç bedel, alım-satımı yapılacak taşınmazın satış bedelini belirlemede önemli bir unsurdur. Bu taşınmazın satış bedeli belirlenen rayiç bedelden daha düşük olamaz. Tespiti ise Maliye Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği değerlendirme kararı sonrası valilik tarafından atanan bir komisyon tarafından yapılmaktadır.

RAYİÇ BEDEL NEYE GÖRE BELİRLENİR?

*Piyasada oluşan değer
Arz talep dengeleri, semt, ilçe, mahalle, sokak, ulaşım rayiç bedeli etkileyen koşullardır. Bu koşullar piyasada oluşan değer olarak değerlendirilir.

*Emlak vergisini esas alan değer
Mülkün minimum değeri hesaplanan ve genellikle piyasa değerinin altında olan değer ise emlak vergisi esas alan değerdir.

RAYİÇ BEDEL NASIL HESAPLANIR?

Taşınmaz malın rayiç bedelini hesaplarken öncelikle er aldığı semtteki en az diğer üç gayrimenkulün metrekaresi ve rayiç bedellerinin bilinmesi gerekmektedir. Daha sonra hesaplama şu şekilde yapılabilir;

- Gayrimenkulün bulunduğu semtte metrekare başına kaç lira rayiç bedel olduğunu, diğer üç evin rayiç bedelinin toplamını, üç evin metrekare toplamına bölerek saptayabilirsiniz.

- Evin gerçeğe yakın rayiç bedelini, ilk aşamada bulduğunuz metrekare başına düşen bedelini, esas rayiç bedeli bulunmak istenen evin metrekaresi ile çarparak bulabilirsiniz.

[old_news_related_template title="Konut rayiç bedeli nereden öğrenilir?" desc="Pazar değeri olarak da bilinen konut rayiç bedeli nereden öğrenilir? Cevabı haberimizde kolaylıkla bulabilirsiniz…" image="https://sozcuo01.sozcucdn.com/wp-content/uploads/2019/02/iecrop/shutterstock_750073606_16_9_1550037968.jpg" link="https://www.sozcu.com.tr/2019/ekonomi/konut-rayic-bedeli-nereden-ogrenilir-oub1-3507144/"]