Rekabet Kurulu (RK) yerel arama hizmetleri soruşturmasında Google'ın süreli para cezasının durduğunu ve şirkete otel sorguları bakımından tedbir önerilerini yerine getirmediği süre için toplam 482 milyon TL para cezası verildiğini duyurdu.

RK Google'a, yerine getirmediği bazı yükümlülüklerini tamamlayana kadar günlük gelirlerin onbinde 5'i oranında para cezası uygulanacağını Mayıs ayında duyurmuştu.

RK'dan yapılan açıklamada, "Google'ın otel sorgularına ilişkin yerel arama hizmeti bakımından uygulamadığı tespit edilen tasarımları otel sorgularına ilişkin yerel arama hizmeti bakımından da uygulamaya alarak 21.05.2024 tarihinde süreci tamamladığı tespit edilmiştir" denilerek şu ifadeler yer aldı:

"Bu doğrultuda Kurul, günlük idari para cezasının 21.05.2024 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına ve Google hakkında yerel arama hizmetlerine ilişkin yeni tasarımları otel sorguları bakımından uygulamamasının yaptırımı olarak toplamda yaklaşık 482 milyon TL ceza uygulanmasına karar vermiştir".