Ülkemizde vergi sistemi adaletsiz dolaylı vergiler üzerine kurulu olduğu ve tahsil edilen her 100 TL verginin en az 70 TL’si dolaylı vergilerden oluştuğu için, Gelir ve Kurumlar Vergisi’nde en çok vergi ödeyen mükellefler 3 yıl açıklanmamıştı. Köşemde, bu konuyu gündeme getiren birçok yazımı okumuştunuz. Nihayet 3 Ocak 2024’te 2020, 2021 ve 2022 vergilendirme döneminde en çok vergi ödeyen Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri açıklanmıştı.

Bu açıklama üzerine, 5 Ocak 2024’te “Vergi rekortmenleri acınacak halde!” başlıklı yazımı okumuştunuz. Bu yazımda; “Özellikle Gelir Vergisi sistemimiz beyan esasına dayanıyor olmasına rağmen; 2020 yılında toplam Gelir Vergisi’nin yüzde 6‘sı, 2021 yılında toplam Gelir Vergisi’nin yüzde 7’si ve 2022 yılında toplam Gelir Vergisi’nin sadece yüzde 5’i beyanname veren mükelleflerce ödenmektedir. Gelir Vergisi mükelleflerinde ortalama matrah ve ortalama ödenen vergi, Türkiye’de Gelir Vergisi mükelleflerinin devletten sosyal yardım alması gerektiğini ortaya koyuyor. Gelir Vergisi mükelleflerinden en çok vergi ödeyen ilk 100 listesine girmesine rağmen, adının açıklanmasını istemeyen rekortmen sayısının 2000 yılında 14 kişi, 2012 yılında 35 kişi, 2019 yılında 69 kişi, 2020 yılında 69 kişi, 2021 yılında 73 kişi ve 2022 yılında 76 kişiye çıkması da oldukça enteresan. Az da olsa vergi ödeyip, bu listelere girenlerin vergi ödedikleri için gururlanmaları ve isimlerinin açıklanmasını istemeleri gerekirken, listelerde isimlerinin yer almamasını istemelerinin çeşitli nedenleri var. Bu nedenleri; mafyanın ve Maliye’nin dikkatini çekmemek, borç isteme taleplerinin önüne geçmek ve çalışanlarının yüksek maaş taleplerini engellemek olarak özetleyebiliriz” tespitlerinde bulunmuştum.

VERGİ REKORTMENLERİ AĞUSTOS AYINDA AÇIKLANACAK

2023 vergilendirme dönemine ilişkin Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannameleri, uzatmaların ardından vergi dairelerine intikal etti. Vergi rekortmenleri açıklanır mı?, açıklanırsa ne zaman? sorularımızın yanıtı nihayet geldi, hem de Genel Tebliğ ile.

Konuyu düzenleyen 561 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 25/5/2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Düzenlemeye göre; vergi rekortmenlerinin açıklanma prosedürü aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir.

- Rekortmenlere ilişkin açıklama, Türkiye genelinde adına en fazla vergi tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden 100 mükellefe kadar olanların ad ve unvanları, faaliyet türü, tahakkuk eden vergi tutarı ve mükelleflerin bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık bilgilerini içerecek şekilde Tebliğ ekinde EK-1 ve EK-2’de yer alan listeler ile yapılacak.

- Bununla yetinilmeyip ayrıca her ilin kendi içerisinde adına en fazla vergi tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden 100 mükellefe kadar olanların ad ve unvanları, faaliyet türü, tahakkuk eden vergi tutarı bilgilerini içerecek şekilde yine Tebliğ ekinde EK-3 ve EK-4’te yer alan listeler ile açıklanacak.

- Açıklanacak listelerde Türkiye genelinde ve her ilin kendi içerisinde adına en fazla vergi tahakkuk eden ilk 100 Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine ait bilgiler yer alacak.

- Türkiye genelinde adına en fazla vergi tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden 100 mükellefe kadar olanların yer aldığı listeler (bilgilerinin açıklanmasını istemeyenler hariç) Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından temmuz ayı sonuna kadar hazırlanacak.

- Türkiye genelinde adına en fazla vergi tahakkuk eden Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinden 100 mükellefe kadar olanların yer aldığı listeler (bilgilerinin açıklanmasını istemeyenler hariç) Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmî internet adresinde Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından her yıl ağustos ayı sonuna kadar açıklanacak.

TABLO DEĞİŞMEZ

2023 vergilendirme dönemine ilişkin rekortmenler listesini, hepimiz merak ediyoruz. Kaç kişi ya da şirket adının açıklanmasına izin vermeyecek? Gelir Vergisi rekortmeni yine çerez parası sayılabilecek kadar vergi ödeyenler mi olacak? Kâr rekoru kıran imalat sektörü, banka ve finans şirketleri Kurumlar Vergisi tahsilatını nereye çıkaracak? Şirketlerin yüzde 60’ı zarar ya da çalıştırdığı işçiden daha az mı vergi ödemiş? Ülkemizin tartışmasız vergi rekortmeni olan bağımlı çalışanları ve tüketicileri geçen kişi ya da kurum olacak mı?

Bu arada “vergi yüzsüzü” olarak isimlendirilen belli miktarın üzerinde kesinleşmiş borcu olup da ödemeyenlere ilişkin listelerin Eylül 2019’dan beri neden ilan edilmediğini öğrenmek istiyoruz. 1 milyon TL üzeri kesinleşmiş vergi borcu olanların ilanına ilişkin 508 sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 03.08.2019 tarih ve 30851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış ve halen yürürlükte, ama açıklama yok. Neden? Ben yanıtı açıklayayım. Vergi yüzsüzleri listesi açıklandığında, mükelleflerin utanacakları ve hemen borçlarını ödeyecekleri düşünülmüştü. Öyle olmadı. Bu liste, vergi yüzsüzleri listesi değil devletin hiçbir surette tahsil edemeyeceği alacaklarının listesine dönüştü de ondan. Maliyenin 30.04.2024 tarihi itibari ile tahsil edemediği vergi borcu tutarı 1 trilyon 99 milyar TL’dir. Ben, bu tutarın 400 milyar TL’lik bölümünün vergi yüzsüzleri listesinde ilk 200’e giren kişi ve şirketlere ait olduğunu ve tahsil kabiliyeti olmadığını iddia ediyorum. İddiamın yanlışlığını, listeleri açıklayarak ispatlayabilirsiniz! Hodri meydan...