St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi Tahkim Mahkemesinde, RusHimAlyans şirketinin Commerzbank aleyhine açtığı dava görüldü.

Mahkemenin kararına göre, Commerzbank'a ait 94,9 milyon avro değerindeki varlık, tazminat olarak RusHimAlyans'a devredilecek.

Söz konusu mahkeme 18 Mayıs'ta Commerzbank'a ait 93,7 milyon avro değerindeki varlığa ihtiyati tedbir koymuştu.

Commerzbank, Almanya'nın Linde firmasıyla birlikte Rusya'da kurulacak doğal gaz işleme tesisi inşaatına ilişkin yaptırımlar nedeniyle feshedilen sözleşmenin garantörleri arasındaydı.

Projede yer alan RusHimAlyans, yaptırımları gerekçe göstererek yükümlülüklerini yerine getirmeyen banka aleyhine dava açmıştı.