MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 17-25 Aralık Yolsuzluk Operasyonları şüphelisi Rıza Sarraf hakkındaki “şarlatan” ifadesi sonrasında; Rıza Sarraf tarafından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın aleyhine açılan tazminat davaları görülmeye başlandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Semih Yalçın adına tazminat davasına cevap veren Avukat Yücel Bulut mahkemeye sunmuş olduğu 9 sayfalık cevap dilekçesinde Zarraf’ı zora sokacak taleplerde bulundu.

“Şarlatan” ifadesinin Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre “kendi bilgi ve niteliklerini veya mallarını överek karşısındakini kandıran, dolandıran kimse” anlamına geldiğine vurgu yapan MHP Avukatı Yücel Bulut; kamuoyu nazarında Rıza Zarraf hakkında oluşan algının bu ifadeyle örtüştüğüne işaret etti.

MHP Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısının; Rıza Zarraf hakkında kullandığı “şarlatan” ifadesinin kullanıldığı tarihte henüz Rıza Zarraf hakkında kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verilmediğini hatırlatan BULUT, bu ifadenin o dönemde devam eden Adli Soruşturmadaki isnatlarla örtüştüğünü, kaldı ki verilen takipsizlik kararının kamuoyu nezdinde inandırıcı bulunmadığını vurguladı. AB İlerleme Raporu’nda bile yolsuzlukların üzerinin örtüleceği endişesi taşındığına ilişkin değerlendirmeler bulunduğunu ifade eden MHP Avukatı Yücel BULUT hali hazırdaki takipsizlik kararının aksini işaret eden resmi belgelerin de toplanmasını talep etti.

İRAN PARLEMENTOSU SORUŞTURMA KOMİSYONU RAPORLARI İSTENİLSİN

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın adına davaya cevaplarını sunan Avukat Yücel Bulut, İran Parlamentosu tarafından yürütülen komisyon çalışmalarında İranlı milyarder Babek Zencani ve İran asıllı işadamı Rıza Sarraf arasında yapılan işbirliği konusunda yeni belgelere ulaşıldığının basın yayın organlarında sıkça yer aldığına işaret ederek, bu belge ve bilgilerin 3 Şubat 2010 tarihinde imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Cezai ve Hukuki Konularda Adli İşbirliği Anlaşması'na uygun olarak İran Yetkili Makamlarından istenilmesini talep etti.

Söz konusu taleplerin kabul edilmesi halinde İran Parlamentosu nezdinde kurulan komisyona intikal eden bilgi ve belgelerin tercüme edilmiş hallerinin mahkeme dosyasına girmesi bekleniyor. İran’dan gelecek bilgi ve belgelerin Rıza Zarraf’ı sıkıntıya sokacağı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararına rağmen yeni bir soruşturma açılmasına olanak tanıyabileceği de iddialar arasında bulunuyor.

MİT VE MASAK RAPORLARI DOSYAYA ALINSIN

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın adına Rıza Zarraf’ın iddialarını yanıtlayan Avukat Yücel Bulut; İran Parlamentosu’ndaki belge ve bilgilerin yanısıra Rıza Zarraf’ın şüpheli şahıslar arasında yer aldığı ve 2008'de MASAK tarafından hazırlanan Kara Para Aklama Raporu ve de dönemin Başbakan’ına sunulduğu söylenen 18 Nisan 2013 tarihli MİT Raporunun ve de Rıza Sarraf'ın “bilgisi ve talimatları doğrultusunda gümrük memurlarına rüşvet teklif edildiği” ifadelerine yer veren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi tarafından 18.12.2013 tarihinde hazırlanan 201356-2 sayılı soruşturma raporunun da delil olarak dosyaya istenilmesini talep etti.

BELGELER NE ANLAMA GELİYOR

MHP Avukatı Yücel Bulut tarafından dosyaya delil olarak alınması talep edilen bilgi ve belgeler, özellikle İranlı Milyarder Babek Zencani ile Rıza Zarraf arasındaki ilişkiyi tespit ettiği iddia edilen İran Parlamentosu’ndaki belgelerin yeni bir soruşturmaya sebebiyet verebileceği söyleniyor. MİT, MASAK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Raporlarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına İlişkin kararla çelişkili bilgiler içerdiği de iddialar arasında..

ŞARLATAN DAVASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından 17-25 Aralık Yolsuzluk Soruşturmasının en meşhur şüphelisi Rıza Zarraf’a yapılan “şarlatan” yakıştırması sonrasında, Rıza Sarraf tarafından MHP Lideri aleyhine yüz bin liralık manevi tazminat davası açılmış ve kişilik haklarının zarar gördüğü iddia edilmişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aleyhine açılan tazminat davası sonrasında buna tepki göstermiş ve Rıza Zarraf’a “şarlatan” demeye devam edeceklerini açıklamıştı.