Kemal Kılıçdaroğlu 22 Mayıs 2010 tarihinde CHP Genel Başkanı seçildikten sonra inanç ve etnik yapısı üzerinden acımasızca eleştirilmiş, bu konuda adeta kampanyalar düzenlenmişti. İktidar partisinin en yetkilileri tarafından da, Kılıçdaroğlu’nun “Soyu-sopu” sorgulanır olmuştu. Hoş, bunlar bitmiş değil. Cumhurbaşkanı adaylığı gündeme gelince yeniden ısıtılmaya başlandı.

CHP Genel Başkanı, kimsenin soyunu, inancını gündeme getirmez. “Seyyid” olduğunu da, yıllar önce umreye gittiğini de söylemez. Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed’in torunu Hazret-i Hüseyin’in çocuklarına, onun neslinden, soyundan gelenlere Seyyid denilir. Seyyid olanların şeceresi İstanbul Müftülüğü’nde bulunan Nakibü’l – eşraf defterindedir.“DOĞRU OLMAZ” DEDİ

CHP eski Milletvekili Ensar Öğüt, 2011 yılında Konya-Akşehir, Tunceli, Erzincan, Adıyaman, Gaziantep ve Eskişehir Sivrihisar’a birçok kez gitti. Sözlü kaynakları yerinde dinledi, yazılı kaynakları yaklaşık 20 kişilik uzman bir kadroyla araştırdı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Konya Akşehir’de türbesi olan Seyyid Mahmud Hayranî’nin akrabası, Kureyşan Ocağı mensubu olduğunu ve “Seyyid” soyundan geldiğini belgelerle ortaya koydu. Öğüt, Kılıçdaroğlu’nu 2015 yılında ziyaret etti ve “Yaptığımız araştırmalarda yazılı ve sözlü kaynaklar sizin Seyyid soyundan geldiğinizi doğruladı” dediğinde, Kılıçdaroğlu’nun cevabı da  “Evet biz Kureyşan Ocağından Seyyid soyundan gelmekteyiz” oldu.

Ensar Bey “İsterseniz elinizdeki belgeleri bana verin, bunları bir kitap haline getireyim” dediğinde, “Soyumuzu sopumuzu yazmamız doğru olmaz” dedi. Ancak, Öğüt ısrarını değişik aralıklarla sürdürdü. Kılıçdaroğlu da, zoraki razı oldu.

[caption id="attachment_7370151" align="alignnone" width="1200"] Kemal Kılıçdaroğlu Ensar Öğüt’le birlikte Kureyşanlı Seyyidlere ait Arapça ve Osmanlıca belgeleri incelerken.[/caption]

PEYGAMBER SOYUNDAN 

Ensar Öğüt’e, Kureyşan Seyyidleriyle ilgili bilgilere sahip olan Prof. Dr. Alemdar Yalçın’la da görüşmesini önerdi. Bu görüşme gerçekleşti. Çalışmalar için bir ofis kiralandı. Prof. Dr. Alemdar Yalçın ve Doç. Dr. Hacı Yılmaz ile birlikte Konya -Akşehir, Tunceli, Erzincan, Gaziantep, Adıyaman, Afyon, Eskişehir- Sivrihisar’da Nasrettin Hoca’nın doğduğu Hortu köyünü, Seyyid Mahmut Zaviyesini ve Ulucami’yi ziyaret ettiler, Kureyşan Ocağına ait Osmanlıca ve Arapça belgeleri topladılar. “Akşehir’den Tunceli’ye Seyyid Kemal” kitabı da böyle ortaya çıktı.

[caption id="attachment_7370148" align="alignnone" width="1200"] Saygı Öztürk-Ensar Öğüt[/caption]

Kureyşanlılar,  üçüncü dalgada Tunceli’ye göç etti. Akşehir’de türbesi bulunan Seyyid Mahmud Hayrani ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun Peygamber soyundan geldikleri bu kitapta belgelerle ortaya konuluyor. Orijinali Kemal Kılıçdaroğlu’nun akrabası Şah Yusuf Düzgün’de bulunan Seyyid Mahmut Hayrani şeceresi, Padişah 3. Ahmet tarafından onaylanmış.

BEĞDİLİ TÜRKMENLERİNDEN

Belgelerin çevirilerini incelediğimizde, Nasrettin Hoca’nın da Kureyşan Ocağı Seyyidlerinden olduğu, dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı ocağa bağlı olduğu da belirtiliyor.

Kureyşanlılarla ilgili Osmanlı Arşivleri, Tapu Kadastro arşivi belgelerinde ve Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu’nun “Anadolu’da Aşiretler, Cemaatlar, Oymaklar” kitabında da Konya-Akşehir ve eski Karaman eyaletinde yaşayan Kureyşan’ların Beğdili Türkmenleri’nden oldukları, Kılıçdaroğlu’nun da Beğdili Türkmeni olduğu belirtiliyor. Büyük dedeleri Hayrani, Anadolu’nun İslamlaşması için öncü isimlerden birisi olduğu da kayıtlarda geçiyor.

“Soyu-sopu ne?” diyenlere bu belgelerle cevap verilmiş...