SGK personel alımı için duyuru yayınlandı. Buna göre Kurumun taşra teşkilatı kadrolarında (İstanbul) Genel İdari Hizmetler sınıfında istihdam edilmek üzere Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözlü sınav yapılmak suretiyle 100 (yüz) Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alınacak.

SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURSU NE ZAMAN?

Başvurular 25 Aralık 2023 tarihinde başlayacak ve 05 Ocak 2024 tarihinde saat 23.59 itibariyle sona erecektir.

SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL  YAPILIR?

Adaylar başvurularını E-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) adresinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartlara sahip olmak.

• En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, Tablo 1’de belirlenen fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için E-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekir.)

• Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

,• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.

• ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) belirlenen KPSS puan türünde asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak.

SGK PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

Sınav Tarihi: 26 Şubat 2024 ile 8 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.