Tahta geçen padişah, bismillah ilk iş, kendi adına sikke bastırırdı.
Hükümdarlık alametiydi.

*

İlk altın sikke Fatih Sultan Mehmet için bastırılmıştı. Üzerinde “darib’ün nadri sahib-ül-izzi vennasri, filberri velbahri” unvanı bulunuyordu. Yani “izzet sahibi, karaların ve denizlerin hakimi”ydi.

*

Kanuni’nin sikkesinde “iki karanın ve iki denizin sultanı, Mekke ve Medine’nin hizmet eri” yazıyordu.

*

Şu anda televizyonda dizisi oynayan 1’inci Ahmed’in sikkesinde “mülkü daim olsun” yazıyordu, henüz 27 yaşındayken gömdüler!

*

Padişah sikkelerinde genellikle “galibiyeti daim olsun, yüce saltanat yeri, adil sultan, büyük mülklerin sultanı, ömrü uzun olsun” gibi pohpohlamalar bulunurdu.

*

Bayezid’in sikkesinde “han” ibaresi vardı. “Sultan” unvanı ilk kez Mehmet Çelebi’nin sikkesinde kullanıldı. Yavuz’un sikkesinde “şah” yazıyordu. Abdülmecid’in sikkesinde gül motifi vardı. 3’üncü Selim’in sikkesinde “Konstantiniye” yerine, ilk kez “İslambol” kullanılmıştı.

*

Vahdettin’in sikkesi pek havalıydı. “El-müstenidu bi-tevfik-ti’r Rabbaniyyeti Meliki’d Devleti’l Osmaniyyeti” yazıyordu. Yani “ilahi yardımlara dayanan Osmanlı devleti meliki, hükümdarı”ydı. Neticede... İlahi yardım aldığı İngilizlerin gemisine binip, kaçtı.

*

Cumhuriyet tarihimizin ilk sikkesi... “Son Osmanlı Padişahı” pankartıyla tanınan Tayyip Erdoğan için bastırıldı.

*

Geçen sene, henüz başbakanken, Türk Talebe Birliği ve Birlik Vakfı’nın kompozisyon yarışması ödül törenine katılmıştı. Birlik Vakfı Başkanı sahneye çıktı, Tayyip Erdoğan’ı Fatih Sultan Mehmet’in torunu ilan etti... “12 yılda sessiz devrim yapan büyük bir devlet adamımız var, Fatih’in torunu var, biz sayın başbakanımıza darphanede 22 ayar sikke bastırdık, bir tarafında Fatih’in tuğrası var, öbür tarafında başbakanımızın resmi var, takdim ediyorum, lütfen kabul buyursunlar” dedi. Tayyip Erdoğan sikkesini aldı.

*

Hani, AKP’nin TBMM başkanlığına aday gösterdiği İsmail Kahraman’ın kim olduğunu merak ediyorsunuz ya... İşte bu.

*

Tayyip Erdoğan’a padişah torunu sıfatıyla sikke bastıran herif, saltanatı kaldıran gazi meclis’e başkan oluyor.