-Yaşam güneşimiz ulusal aydınlıktır.-

Siyasal parti ve görüş ayrılıkları çatışma ve karşılık nedeni değil, ilkeye ve ulusa hizmet yarışıdır. Uygarlığın, yurttaşlığın, yurtseverliğin gereği budur. Sözlü ve eylemli değişik saldırılar insanlık dışı tutum ve davranışlardır, kişilik bozukluğunun dışavurumudur. Asla bir başarı, bir beceri, bir ustalık değildir. Gösteri davranışları bir kişi işin çirkinliktir. Parti ve oy için kavga, yurttaşına saldırı barbarlıktır, ilkelliktir. Hele siyasal karşıtlıklarla ölümlere neden olmak insanlık dışına düşmektir. Bir hizmet yarışı, bir görev açılımı ve atılımı olan siyaset örnek bir seçkinlik koşusudur. Toplumsal barış ve konum yarışmasıdır.

Yaşam karanlıkları zaman yaptırımları ve varlık çektirimleridir. “Ömür” denilen dünya günleri geçici bir süreçtir. Bunun değerini bilmek büyük bir erdemlilik ve başarıdır. Ne var ki çok kimse bunun bilincinde değildir. Tutum ve davranış çelişkileriyle bozuklukları kıvancı gölgeleyen, engelleyen, yok eden yıkımlardır. Siyaset alanında toplumsal barışa, kuma düzenine ve toplumsal aydınlığa erince gereken önem verilmemekte, kişisel çıkışlarla partizanlık öncelik ve ağırlık almaktadır.

Kim ve kimler tarafından olursa olsun Anayasa’ya aykırı tutum ve davranışlar hukuk devleti için büyük bir sakıncalı kalkışma, kara bir lekedir. Özellikle ülkemizde Atatürk Cumhuriyeti ’ne karşı sakıncalı, bağışlanmaz bir girişimdir. Hukuk, çağdaş devletin yapı ayracıdır. Cumhuriyetin bizim yaşam güneşimiz olduğunu asla unutmamalıyız. Kimileri kendini bir şey sanarak gelişigüzel konuşmalardan ve davranışlardan uzak kalamıyor. ATATÜRK ve İNÖNÜ her gün doğrulanıyor, özleniyor, aranıyor. Demokrasi aydınlığı ulusal varlık güvencemizdir. Kimi iktidarcıların yaptığı gibi yalanlar ve yakıştırmalarla eleştiri ve değerlendirmeler halk dilinde “Zevzeklik” denilen yılışıkla yazılar marifet (beceri) değil, kişisel bozukluktur.